برگه اصلی

یادداشت

مصاحبه

380 روز نبرد تن به تن با کرونا

آتشنشانان همواره با عشق در صحنه حوادث ظاهر شده اند وواژه ایثار و تعهد را معنا کرده اند. آنان که همواره در کمتر...

پرداخت مالیات یک فریضه است

آقای سرخانی مقدم لطفاً ابتدا در خصوص حوزه و دامنه فعالیت اداره کل امور مالیاتی توضیحاتی ارائه فرمایید؟
اداره کل امور مالیاتی اردبیل که در سه ساختمان در مرکز استان مستقر هست به همراه ادارات سایر شهرستان ها مشغول فعالیت می باشد فلسفه وجودی دستگاه امور مالیاتی صرفا به خاطر وصول مالیات نیست

چرا عزای حسین بر نماز حسین می چربد؟

آیت الله عاملی امام جمعه اردبیل سخنرانی‌ای در آیین استقبال از محرم ایراد کردند که درتاریخ این سرزمین به یادگار خواهد ماند و آیندگان بر وجود چنین تفکرهایی در اردبیل خواهند بالید.

چشم انداز استخدام ۱۰ هزار نفر در کشت و صنعت مغان

به گزارش خبرنگار گروه رسانه ای برای اردبیل بازدید میدانی خبرنگاران از فعالیت های انجام گرفته در کشت و صنعت مغان توسط بخش خصوصی انجام و اطلاعات آماری برای اطلاع افکار عمومی از سوی گلچین مدیرعامل این شرکت ارائه شد.دیر عامل کشت و صنعت مغان با تبریک روز خبرنگار و یادآوری …