وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنرانی که در سالن خطایی در جمع اهالی فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه داشت. به اعتبار کهن مجموعه غنی و عظیم فرهنگ و هنر و ادبیات  استان اردبیل اشاره کرد و گفت: نام صفویه تداعی‌کننده نام اردبیل است چراکه تبار و مزار ای ...

بیشتر بخوانید