روزنامه ای برای اردبیل

روزنامه ای برای اردبیل

ساده و بی ریا، بدون آویزان شدن از کلمات و اصطلاحات سخت و نامفهوم و بدون پرداختن به حاشیه و طولانی کردن مطلب، باید گفت دوستانی که اقدام به اخذ مجوز روزنامه کرده و در حال حاضر کمر همت به انتشار آن بسته اند کاری بزرگ، طاقت فرسا و ماندنی در تاریخ فرهنگ این منطقه انجام می دهند.
در روزگاری نه چندان دور اندک فعالین عرصه رسانه و مطبوعات منطقه آرزویشان در انتشار هفته نامه و ماهنامه ای محلی خلاصه می شد. زمانی که برای اخذ مجوز یک نشریه محلی سال ها در صف انتظار ماندن امری طبیعی محسوب می شد و موافقت با انتشار، عامل برگزاری یک جشن مفصل بود و یا قرار گرفتن نام فردی در لیست مدیران مسئول و صاحبان امتیاز افتخاری بزرگ قلمداد می شد سقف آرزوهای دوستداران مطبوعات اردبیل در انتشار چندین نشریه محلی تمرکز می نمود و حالا که دهها نشریه محلی منتشر می شود و تعداد افراد فعال در عرصه مطبوعات مدام رو به افزایش است انتشار روزنامه به همت جوانانی پرکار و عاشق کار نباید تحت تأثیر کمیت نشریات قرار بگیرد.
برخورداری منطقه از امتیاز روزنامه و انتشار مرتب آن عزم جدی و حمایت همه جانبه را می طلبد. در گذشته بودند عزیزانی که برای اخذ مجوز روزنامه اقدام کردند و برخی ها نیز موفق شدند ولی انتشار آن را نتوانستند به سرانجام برسانند ولی امروز که زمینه پا گرفتن و نفس کشیدن یک روزنامه فراهم شده استمرار حیات آن بستگی به عزم همه دستگاه ها و عوامل انسانی فعال در عرصه رسانه دارد و این بار دوست داریم که این نهال روز به روز بلندتر، سبزتر، قوی تر و پر شاخ و برگ باشد.
مسلما کسانی که دغدغه فرهنگ دارند، افرادی که به فرهنگ مکتوب دلبسته هستند و جمعی که زاویه نگاهشان به مطبوعات و رشد آن، فرهنگی بوده و صرف اقتصادی و درآمدزایی بیشتر نمی باشد روزنامه برای اردبیل را از آنِ خود می پندارند و به مرور با آن پیوند عاطفی پیدا می کنند و این پیوند تا جائی پیش خواهد رفت که به هوای آن نفس بکشند و از نوشته هایش لذت ببرند.
نوشته هایی که برخواسته از دل و حرف دل مردم باشد بر دل ها خواهد نشست. تا آن زمانی که مخاطب حرکت روزنامه را در راستای واقعیت های جامعه بداند و در آن از طرفداری های بودار و جانبداری های سیاستمدارانه اثری نبیند به حمایتش ادامه می دهد . امیدواریم که “برای اردبیل” با اتخاذ سیاست هایی با منشأ استقلال گرایانه هر روز بر تعداد علاقه مندانش بیفزاید و روزی فرا برسد که همه اردبیلی ها صبح خود را با “برای اردبیل” آغاز بکنند. چنین روزی می تواند روز بالندگی برای فرهنگ مکتوب اردبیل باشد.
اگر صداقت باشد، اگر هدف خدمت بی منت باشد، اگر اخلاق مطبوعاتی حکمرانی بکند، اگر منیت ها از جامعه رسانه ای رخت بربندد، اگر نگاه ها مهربانانه و از سر خیرخواهی باشد، اگر هدفی جز اعتلای فرهنگ منطقه نباشد رسیدن به چنین روزی نمی تواند دور از دسترس باشد.
برای اردبیل” باید به حیات خود ادامه بدهد، در روی کاغذ هر چند که مسئولیت آن به یک یا دو نفر سپرده شده است ولی در اصل این روزنامه متعلق به کل جامعه و بخصوص از آنِ جامعه مطبوعات استان است. حمایتش بکنیم تا بتواند هر روز شماره جدیدی از آن بر روی دکه های مطبوعاتی چشم علاقه مندان به مطبوعات را نوازش بکند. انشاالله

یادداشت:نادر پرستار

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *