هرکه را افزون خبر، جانش فزون

هرکه را افزون خبر، جانش فزون

هفدهم مرداد ماه هر سال در تقویم رسمی کشور به عنوان ” روز خبرنگار” نامگذاری شده است. خبرنگاری شغلی به مثابه شغل های دیگر جامعه نیست. خبرنگاری حرفه ای است که با روح و روان و تن و جان فرد خبرنگار در هم آمیخته و زمان و مکان نمی شناسد و او خود را موظف می داند فارغ از دو عنصر زمان و مکان، رسالت خود را با دقت ، سرعت و صحت ایفا نماید. خبرنگاران سازندگان هنجارهای اذهان فردای جامعه هستند و شکل دهندگان و مهندسان افکار عمومی به شمار می روند.انان ناظران هشیار حکومت ها و دولت ها هستند و شفاف سازی را اصل و اساس حرفه خود می دانند.
رعایت اصل امانتداری و بیطرفی در تولید محتوا و انعکاس آن و تحت تاثیر و نفوذ اربابان قدرت، ثروت و تزویر قرار نگرفتن، خبرنگاران را به وجدان های بیدار جامعه مبدل نموده است.
بی مهری ها و ناملایمات، ذره ای در اراده آنان در راستای عمل به وظیفه خطیر خبرنگاری خلل وارد نکرده و همواره نقد منصفانه و توصیه مشفقانه را سرمشق خود قرار داده اند.
آنان انعکاس دهندگان خواسته ها و مطالبات شهروندان بوده و پاسداران فرهنگ مطالبه گری و پرسشگری و مدافعان آزادی های قانونی و حقوق شهروندان هستند.
مطبوعات و رسانه های مستقل با عمل به وظایف خود در جامعه دموکراتیک در قامت رکن چهارم دموکراسی ظاهر شده و مانع شکل گیری استبداد و دیکتاتوری در درون حاکمیت می شوند.
خبرنگاران در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاضر بوده و با انعکاس درست واقعیت ها موجب شکل گیری روند صحیحی از فعالیت نهادهای مدنی، سیاسی، اقتصادی و سمن ها می شوند.
آری، خبرنگار تعهد و رسالت دارد به وسعت کره خاکی، جمعیت هشت میلیاردی جهان بهتر است این روز را بهانه قرار داده و بیشتر در مورد ماهیت حرفه آنان بیاندیشیم زیرا هر جامعه ای که فاقد ناظر بیدار و نقاد باشد دیر یا زود به تاراج خواهد رفت.
جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون
اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هر که آگه تر بود جانش قوی است

یادداشت: کاظم علیزاده

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *