شعار جوانگرایی در کشور عملی نشده است

شعار جوانگرایی در کشور عملی نشده است

مسئله جوان گرایی وسپردن مسئولیت های اجرایی کشور به این نسل سال هاست که درکشور مطرح است و بسیاری از مسئولین شعاراستفاده از ظرفیت جوانان راداده اند اما این موضوع همواره درحد یک شعار بوده وچندان عملی نشده است.
بااین وجود درطول سال های اخیر تنهافردی که شعار رابه مرحله اجرارسانده وانجام آن را ازدیگر مسئولین نیز مطالبه کرده،مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است.
جوان درهرجامعه وکشوری،محورحرکت است.اگر حرکت انقلابی وسیاسی باشد،جوانان جلوتر ازدیگران صحنه اند.اگرحرکت سازندگی یاحرکت فرهنگی باشد،بازجوانان جلوترازدیگرانند ودست آنها کارآمدتر ازدست دیگران است.حتی درحرکت انبیای الهی هم ازجمله حرکت صدراسلام محور حرکت و مرکز تلاش وتحرک،جوانان بودند.
دشمنان ایران با تهاجم فرهنگی درحال ورود به نظام خانواده ودرصددضربه زدن به قشر جوان وانواع مختلف هستند ومسئولان ما باید بابرنامه ریزی دقیق و اصولی برروی این سرمایه عظیم کشور به درستی درجهت پیشرفت وتوسعه قدم بردارند.
سپردن کاربه جوان هاروح تازه ای به فضای سیاسی،اجتماعی برای پیشروی می دهد،بنابراین جوانان به تجربه ثابت کرده اند درصورت به دست گرفتن امور،نتایج شگفت انگیزی بهمراه می آورند.
برای مثال:پیروزی نهایی درجنگ هشت سال دفاع مقدس یکی ازنمونه های فتح معجزه آسای پس از انقلاب محسوب می شود که به دست جوان ها رقم خورده است.سن اکثرفرماندهان ایرانی دردفاع مقدس ۱۹تا۲۵ سال بوده است.
امروز همه باید بدانند ثروت اصلی کشور جوانان متخصص وکاردان هستند.بابهره گیری درست ازآن شاهد پیشرفت روزافزون کشورباشیم .
درشرایط فعلی کشورنیازمند تحول و پویایی است و تزریق جوانان به سیستم مدیریتی کشوریکی ازضرورتهای مهم بحساب می آید.
متاسفانه درنظام اداری یک سنت شده است که افراد درسالیان پایانی خدمت خود درسمت مدیر یا معاون خدمت می کنند و همین عامل موجب فرسودگی نظام اداری دامن می زند .
بااین حال هنوز احساس نمی شود که از جوانان شایسته در پست های مدیریتی به حدکافی استفاده شده باشد وجای این جوانان در بسیاری ازمناسبی که توان انجام آن را دارند،خالی است که مسؤلان تلاش نمایند بیش ازپیش فرصت اجرای مناسب مدیریتی رادراختیار جوانانی بگذارند که اغلب تحصیل کرده،مستعد،توانمند وکاردان هستند و مطمئن باشند که توان کافی برای اجرای مسئولیت های لازم را دارند.

یادداشت:بهمن شعاع اردبیلی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *