مسکن سالم

مسکن سالم

کیفیت مسکن و نواحی مسکونی در مناطق حاشیه نشین و یا نام جدید آن کمتربرخوردار، به شدت تنزل یافته و آلودگی های زیست محیطی اعم از هوا، صدا، مدیریت نامطلوب پسماند و اثرات زیان بار آن، زندگی ساکنانی که به هر تقدیر در این مناطق زندگی می کنند را تهدید می کند. مسکن مناسب و سالم، فراتر از یک سقف بالای سر و به عبارتی یک سرپناه ساختمانی بوده، یک ساختار اجتماعی با کیفیت بالا است، که با تامین نیازهای فردی و اجتماعی، سکونتی آرامش بخش را همراه آسایش اجتماعی ایجاد کرده و کیفیت زندگی خانوادگی را ارتقاء می دهد. بخش عمده ای از جمعیت شهر اردبیل در شرایط نا مناسب زیست به سر می برند. اساساً فشار شرایط بد مسکن، بر اقشار کم درآمد و فقیر است. در اردبیل که اکثریت محلات کمتربرخوردار و مساله دار با پسوند”آباد”نام برده و شناخته می شوند؛ سلمان آباد، دانش آباد، حسین آباد، حسن آباد، پناه آباد، کاظم آباد و ده ها محله دیگر می باشند. علاوه بر وجوه اجتماعی و اقتصادی شرایط نامناسب زیست، شرایط بسیار ناگوار و گاهاً غیر قابل تحمل را با زندگی ساکنان این محدوده آمیخته اســـت. محیط زیستی که مســـکن در آن جــای می گیرد یکی از مهم ترین و اصلی ترین متغیرهایی است که بر زندگی آدمی و سلامت او تاثیر می گذارد. با این حال شکاف های عمیقی در دانش و علم مربوط به مسکن که ممکن است سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، وجود دارد. یکی از ابعاد مهم سلامتی، مسکن سالم می باشد. و بی توجهی به این موضوع بسیار مهم مشکلات بسیاری را برای انسان شهرنشین امروزی بوجود می آورد. مسکن نا سالم نماد محیط ناموزون را دارد. و محیط ناموزون رفتارهای ناموزن را به دنبال خواهد داشت. اجرای مسکن سالم در امر سلامت روحی و همچنین جسمی و بهداشتی محلات کمتربرخوردار موثر است. تاثیر کیفیت مسکن بر روی سلامتی انسان و ارتباط مستقیم مسکن و سلامتی، آن چنان مهم است که محرومیت از آن یک عامل مهم در چرخه زندگی می باشد، که این موضوع می تواند منجر به نتایج بسیار منفی در سلامتی انسان در آینده باشد. فقدان مسکن سالم سدی برای فرم گرفتن و رشد سالم خانواده خواهد بود. از اینرو باید اقدامات قاطع به عمل آید تا به موجب قوانین اجتماعی برای بازه های مختلف درآمدی، امکان برآورده کردن توقعاتی که از مسکن سالم دارند فراهم آید.

یادداشت:سجاد امیدوارفر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *