ویروس کرونا و فرهنگ ما ایرانیان

ویروس کرونا و فرهنگ ما ایرانیان

پس از ماه ها تلاش تحقیقات پزشکان به این نتیجه رسیدند که ویروس چینی کرونا به شکلی ساخته شده که اگر افراد دارای بیماری های زمینه ای باشند آن افراد را بیشتر اذیت می کند و هرچه شدت بیماری زمینه ای افراد بیشتر باشد ویروس کرونا افراد را به مرگ می کشاند.
پس از دیدن تحقیقات دیدم این ویروس کرونا چه قدر به فرهنگ ما ایرانیان شبیه تر است.
ایرانیان دنبال نقاط ضعف دیگران هستند تا کارکردی همچون ویروس کرونا داشته باشند هرچه عمق ضعف بیشتر، به مرگ کشاندن طرف راحت تر است. ویروس کرونا حداکثر ۱۴ روز فرد را اذیت می کند و در نهایت به کام مرگ می کشاند و این کارکرد مشابه در فرهنگ ایرانیان هم وجود دارد که در زیر به مثال هایی از تاریخ و زندگی روزمره اشاه می کنم.
دیده اید که دختری سنی مذهب عاشق پسری شیعه شده باشد اطرافیان درجه یک زود دست به کار می شوند که دختر را به کام مرگ بکشانند و برعکس پسری شیعه عاشق دختری سنی باشد.
دیده اید که حزبی بر سر کار می آید افراد حزب مقابل همچون کارکرد ویروس کرونا فعال می شوند.
دیده اید که اگر پسری در خانواده خدا نکند کار خلافی انجام دهد فرض کنید سیگاری کشیده باشد باز دستگاه سرکوب شروع با باریدن می کند از زمین و زمان تا پسر را معتاد نکنند دست بردار نیستند.
دیده اید که اختلافی بین دو فرد، دو خواهر، دو برادر باشد باز فرهنگ برچسب زنی کرونایی شروع به سرکوب می کند تا کینه شتری آرام نگیرد دست بردار نیست.
دیده اید که اگر دولت با حزب یا سازمانی دربیافتد تا آن حزب و سازمان را به خاک سیاه ننشاند دست بردار نیست.
دیده اید که اگر دختری پایش را کج بگذارد افراد اجتماع تا دختر را به… تبدیل نکنند دست بردار نیستند.
دیده اید که اگر دیوار خانه فردی کوتاه باشد تا آن خانه را ویران نکنند آرام نمی گیرند.
دیده اید که اگر فردی خنده رو باشد چنان بلایی سرش می آورند که خنده هاش از یاد برود.
دیده اید که اگر جماعتی با استاندار یا فرماندار یا شهردار و یا هر مسئولی در بیافتند تا به زیر نکشانند ویروس کرونا همچنان فعال است.
دیده اید که دستگاه برچسب زنی به یکدیگر اعم از ترک بودن، فارس بودن، لر بودن، عرب بودن، عجم بودن چه خشونت ها به پا کرده است تا پان ترک بودن و پان فارس و پان عرب هم جلو می روند.
دیده اید که اهل فلان محل بودن و فهمان محله بودن چه علاقه ها و عشق ها را به خودکشی کشانده است.
دیده اید که….
دیده اید که….
در هر حال کارکرد ویروس کرونا با کارکرد فرهنگ ما چقدر شبیه هم است.
راستی چگونه باید این فرهنگ و این ویروس را تغییر داد؟

یادداشت:حسین بشیری گیوی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *