شورای عالی اصلاح طلبان اردبیل ، دریغ از یک سرفه !

شورای عالی اصلاح طلبان اردبیل ،  دریغ از یک سرفه !

سیر نزولی اصلاحات ، زمانی آغاز شد که دکتر عارف در مرکز ، بیرق شورای عالی اصلاح طلبان را برافراشت و بزرگان این قوم نیز یکی پس از دیگری زیر این بیرق ، در دفاع از این ایده من در آوردی عارف ، سینه زدند .
با گسیل افراد از مرکز به استانها ، این تئوری حالا به عمل رسیده ، تئوریزه شد بی آنکه حتی در استانهای همچون اردبیل ، افرادی که به کرسی های این شورا رسیده بودند به اساسنامه این شورا وفادار بمانند و حداقل های آن را رعایت کنند هرچه رفیق تر ، اصلاح طلب تر !! تا جاییکه اگر رفیقی همزمان عضو حزب هم بود ، می توانست در قالب عضو حقیقی !! وارد این شورای در آوردی عارف بشود و در بزنگاه ها به نفع رفقای خود رای دهد !
دولتی عجیب به لحاظ ماهیت و جایگاه سیاسی اش سر کار بود که رییس اش عضو اصلی جریان قدیمی اصولگرا ( روحانیت مبارز) بود و حامیانش اصلاح طلبان ! نه ائتلافی در کار بود و نه نوشته ای ! شراکتی نا نوشته در یک انتخابات شکل گرفته و پیروز شده بود . در این آشفته بازار ، که کسی نمی دانست ماهیت دولت را اصلاح طلبی قلمداد کند یا ائتلافی و شراکتی ، شورای عالی اصلاح طلبان هم شد قوز بالای قوز که نه زعمای آن می دانستند کی به کیه و نه بدنه اصلاحات . این آشفتگی سیاسی ، و غبار آلود بودن فضای سیاسی اصلاح طلبان فرصت مناسبی بود تا سران اصلاح طلبان بجای مطالبه گری از رییس دولت و به طبع آن از نمایندگان دولت در استان ها در خصوص وعده های انتخاباتی که با هزینه کرد از صندوق اعتماد عمومی بدنه جریان اصلاحات ، دولت را در دست گرفته بود و سوار بر قدرت ، شروع به رایزنی در جهت کسب منافع شخصی با رسیدن به پست و مقام کنند بی آنکه در فکر عقبه سیاسی خود باشند هرچند بدنه جریان سه بار در انتخابات شورا ها ، مجلس و ریاست جمهوری حمایت و اعتماد خود را پای جریان اصلاحات ریخته بودند اما به یکباره با عدم همراهی از کاندیدای جریان اصلاحات ( بطور مثال رضا کریمی ) و یا عدم مشارکت ، پای خود را از معرکه گیری شورای عالی پس کشیدند تا شورای عالی بیشتر به یک دورهمی دوستانه تبدیل شده ، با تمام نفراتشان که حول کاندیدای مد نظر در عکس های به یاد روز مبادا ژست حمایتی و نیابتی از طرف بدنه جریان گرفته شان. ، تنها بتوانند ۲۷ هزار رای از چند صد هزار رای مأ خوذه را نصیب خود کنند !!! این سناریو تراژیک_ کُمیک در حالی رخ داد که اگر کاندیدای مورد نظر ( کریمی ) از این چند نفر ! خواهش می کرد که بخاطر احترام گذا شتن به احساسات جریحه دار شده بدنه اصلاحات بخاطر عدم کارایی آنها ، حداقل حمایت علنی از او نکنند !! و دور ور ستادش نچرخند ، می توانست آرای به مراتب بیشتری را نصیب خود کند و این چنین مایه شرمساری خود و شورای عالی رفقا نمی شد .
شکست در انتخابات مجلس علیرغم تاکید افراد اصیل اصلاحات مبنی بر عدم معرفی کاندیدا از سوی این چند نفر به نام جریان اصلاحات ، و پیروزی اصولگرایان و به طبع آن چراغ سبز استاندار به برندگان انتخابات ، باعث گردید تا اندک رنگ مانده در حنای شورای عالی اصلاح طلبان هم رنگ ببازد و در فاصله یکسال مانده به پایان دولتی که با فراخوان زعمای قوم و همراهی بدنه ، سر کار آمده و هنوز به عنوان دولت مستقر رسمیت و عینت دارد ، آوا ها و نواهای متفاوت از سوی برندگان انتخابات مجلس مبنی بر انجام تغییرات برحسب سلیقه آنها به گوش برسد و حتی با همراهی استاندار عملیاتی شود ، بی آنکه دریغ از یک سرفه ! از سوی شورای عالی اصلاح طلبان ، که هنوز در این خانه کسی هست و دوستان مشغول اند !!!

یادداشت:عقیل صدیق

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *