جمنای اصلاح طلب خلخال و کوثر

جمنای اصلاح طلب  خلخال و کوثر

دفتر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خلخال و کوثر و پیرامون آن، بعد ازبرگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این دو شهر تعطیل شده، ساختارها و کنش های سیاسی این جبهه درحالی چفت و بست می شود که فعالیت ستادی این مجموعه، یک یا دوماه قبل ازآغاز رویدادهای انتخاباتی کشور مهندسی و سرانجام بعداز اتمام انتخابات، این جبهه به تعطیلی مطلق ستادی ختم شده ویا انحصاری به جلسات نامنظم خانگی محدود می شود و در آن، افرادی اظهارنظر می کنند که اغلب در این سیستم، حضور فیزیکی ندارند و بدون در نظر گرفتن مکانیسم راستی آزمایی، به نوعی، مغز متفکر این مجموعه به شمار می روند و غالب سیاست های کنونی این جبهه، با محافظه کاران سنتی بوده که با بی برنامه گی وبه نوعی با محوریت فکری اصلاح طلبان اداره می شود. فراهم آوردن این شرایط در حیاط اصولگرایان، ضمن ایجادشکاف تشکیلاتی، بهترین فرصت برای آفتاب پرست ها بوده که به نوعی با هواشناسی سیاسی، خود را با محیط استتار می کنند و این نوع پیش دستی، اصولگرایان واقعی را از این دفتر طرد کرده وبه عبارتی انقلابیون، عطای جمنا را به لقایش بخشیده اند با این مضمون که اهداف فعلی این جبهه، مورد رضایت جمع کثیر و سابق این مجموعه در این دو شهرستان نیست و خروجی لیست نامزدهای انتخابات خلخال و کوثر مصداق؛ به نام اصولگرایان، به کام اصلاح طلبان به خود شکل داده که بعداز اتمام رویداد سیاسی، همواره سر اصولگرایان دلسوز در جایگاه و پایگاه اصلی خودشان، بی کلاه می ماند.
دفتر جمنای خلخال و کوثر در شرایط فعلی، فعالیت ستادی ندارد و شکاف عمیق فکری و جناحی در این مجموعه شکل گرفته که به نوعی با فلسفه وجودی و سازمانی این تشکیلات در تضاد است، اکنون نیروهای فعلی جمنا، برای وزن کشی سیاسی جهت کسب صلاحیت یاران رفیق و شفیق اصلاطلب خود در حال مذاکره هستند و انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روستا در خلخال و کوثر، فرصت مغتنمی است که با استفاده از اهرم جمنا، میدان برای افرادسیاسی خٌرد و خاص اصلاح طلب فراهم آید، بی شک رویش این چالش و بهره برداری ناثواب در این مجموعه، فسادزا بوده و بی گمان، اهداف واقعی این جبهه، مورد تحریف جدی قرار می گیرد. اکنون اعضای فعلی این تشکیلات در دو شهرستان خلخال و کوثر، با یک فرایندخودساخته، به سهم خواهی انتخاباتی تغییر رویه داده و همواره اصل، و اساس مبنای انتخاب اصلح، با تفکرجمعی نیروهای انقلاب اسلامی، فاصله دارد و این شرایط به گونه ایی است که انتخاب فرد به اصطلاح شاخص جبهه، محدود به اجرای افاده، ادا و اطوار نمایشی بوده و مورد تایید و ائتلاف واقعی اعضای بنیانگذار این دفتر نیست و این گونه ناکارآمدی در این جبهه، به نوعی سوء کارکرد راست گرایان را در افکار عمومی نقش می بندد و در ابتدا، شکل دهی جمنا، قرار بر ایجاد وحدت میان اصولگرایان انقلابی بود که درحال حاضر، کاستی های زیادی در این مجموعه به چشم می خورد.
برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده در حالی رقم می خورد که تغییر روند حزبی جامعه، به سمت اصولگرایی گام برمی دارد ودر این برهه به نظر می رسد، عافیت سایه جمنای خلخال بر قامت اصلاح طلبان بوده که در این بین، همچنان که ۸ سال قبل عده ایی اصولگرانما، به شکل مرموزی در جمع اصلاح طلبان جایگاهی برای خود بنا کردند که اکنون در حال تغییر شکل از جناح اصلاح طلبی به اصولگرایی هستند و بهترین راه مقابله با این آفت، شناسنامه دار کردن اعضای این دو حزب پرطرفدار در منطقه خلخال و کوثر است و نباید سرنوشت مردم مظلوم و محروم به دست عده ایی نامعلوم گره زده شود، چرا که رفتار برخی از اعضای فعلی جمنای خلخال و کوثر بعداز انتخابات بهمن ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، شکل تهاجمی، تهدیدآمیز و قهری به خود گرفته و سعی درقدرت نمایی و معرکه گردانی دارند. این جبهه که با مسمای انقلابی فعالیت دارد، بیش از پیش نیازمند روحیه انقلابی بوده وبرای ادامه روند آرمان خواهی این دفتر، باید مدیران و سیاست گذاران جمنای استان، به فکر ترمیم نیروی انسانی این جبهه در خلخال و کوثر همت کنند و اصل جوان گرایی را برای مدیریت این مجموعه لحاظ نمایند.
قهر اصولگرایان واقعی در جمنای خلخال و کوثر و خارج شدن از لیست، به یک موضوع عادی در جبهه منجر شده و دغدغه جدایی افرادشاخص از این جبهه بایدمورد ارزیابی قرار گیرد و بر اساس این دغدغه ها، آسیب شناسی در تشکیلات حزبی برای انتخابات پیش رو کلید زده شود، صدور لیست مرموز در انتخابات، یکی از مشکلات بزرگ این دفتر به شمار می رود چرا که رفتار ظاهری با منش سیاسی فرد منتخب کاملا مغایرت دارد. اکنون لابی گری های این دفتر برای تصدی مدیریتی و یا انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستادر جلسات خانگی وخصوصی، با اسامی اشخاص به اصطلاح معلق حزبی بوده که همین موضوع، موجب نارضایتی اغلب نیروهای قدیمی و جداشده این جبهه را دارد وبه نظر می رسد ساختارمجدد این دفتر بیش از پیش موجب وحدت و خرسندی اصولگرایان خلخال و کوثر خواهد شد. با روی کار آمدن طیف اصولگرای واقعی و از همه مهمترچهره های جوان را می توان مجدددر این مجموعه ارزشی سازماندهی کرد، اکنون زمان بریدن صدای ساز ناکوک اعضای فعلی جمنا که اغلب منش اصلاح طلبی با چهره اصولگرایی دارند فرا رسیده است، در برخی مواقع، مدیریت و تبیین مواضع سازمانی، برای رسیدن به وحدت حداکثری مطلوب درون گروهی، می تواند مفید و مثمر ثمر باشد. اکنون دفتر جمنای خلخال و کوثر، محل آزمون خطا شده و نباید این جبهه پله ایی برای رسیدن به آمال و آرزوی شخصی افرادسیاسی اصلاح طلب باشد با این توجیح که اصلاح طلبان برای گرفتن صلاحیت، تن به لیست جمنا می دهند در حالیکه شخص، ریشه اصلاح طلبی دارد و این جریان سازی ها و بازی های زیرکانه، عاقبت این دفتر را به سرنوشت نامعلوم می برد و دفتر مرکزی اصولگرایان استان، باید از دیدگاههای سنتی در مذاکره و اعتماد به اعضای اصلی و فعلی جمنا در خلخال و کوثر، تجدیدنظر نماید وبا ایرادهای اساسی که در ساختار جمنای این دو شهرستان دیده می شود، فعالیت انحرافی این جبهه به انحاء مختلف، متوجه اعضای ستادی فعلی می باشد و جمنای خلخال و کوثر ائتلاف با اصلاح طلبان این شهر را زیر سایه پایداری به جلو می برند و این حرکات، با منش اصولگرایان واقعی منافات دارد.

یادداشت:جهانگیر نیکخواه

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *