برده داری نوین دموکراسی آمریکایی

برده داری نوین  دموکراسی آمریکایی

شاید وقتی صحبت از انتخابات و دموکراسی می کنیم انتخابات اخیر آمریکا و کشمکش های بیرحمانه داخلی آن بیشتر از همه نظر هر آدم را به خود جلب می کند و حوادث موجود در آن ما را به این فکر وا می دارد که اصلاً چطور شد لیبرالیسم و نظام سرمایه داری یکه تاز نظام اقتصادی جهان شد و توانست کمونیسم را با آن همه پوشش خواص فریب فلسفی و با جذابیتهای غیر قابل انکار و ویژه‌ای برای روشنفکران و وعده رهایی از برده داری جامعه انسانی داشت از پا در بیاورد
اندکی فکر در این مورد ما را به این نتیجه می رساند آنچه که باعث پیروزی لیبرالیسم و سرمایه داری بر کمونیسم شد قدرت وقتدار نظام سرمایه داری نبو‌د بلکه علتش ضعف ذاتی نهفته در ذات سیستم کمونیستی بود که باعث چنین وضعیتی شد و اکنون با نگاهی بی طرفانه به انتخابات اخیر آمریکا در ظاهر علیرغم دیدن بسیاری از تمهیدات برای جلوگیری از ضایع شدن حق مردم و سعی آشکارا در پیروز نشان دادن توجه به رای مردم شده ولی با این همه در زیر پوستین پر زرق برق آن نقاط ضعف بسیار زشتی دیده می‌شود که با نگاهی کالبد شکافانه دقیق می‌شود به آن پی برد.
از جمله ابزار این نوع نظام ها نظرسنجی است در ظاهر امر موسساتی در جامعه با محل تامین اعتباری نه چندان شفاف اقدام به انعکاس نظرات مردم می کنند در ظاهر امر بسیار پسندیده است که دائم نظر مردم را منعکس می‌کند ولی با کمی دقت در آن متوجه می شویم که این موسسات از ابزارآلات قدرت هایی که این این نوع موسسات را به وجود آورده اند محسوب میشود تا هزینه‌های آن را که متقبل شده‌اند در زمانی با چند برابر سود برگردانده شود
در اصل با جلب اعتماد مردم نسبت به این نظرسنجی ها اقدام به نظر سازی می کنند تا افکار عمومی را در برابر تغییراتی که قرار است به وجود بیاورند منعطف تر و آسیب پذیرتر کنند و تخم نوعی سازشگری را در جامعه بکارند. آنچنان در مورد بعضی چیزها بدون اینکه اشاره‌ای به منبع و یا امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد وتنها نظارتی که صاحبان پنهان در سایه خود بر آن وجود داشته نظر سازی را شروع می‌کنند و دائم از خودشان نظرهایی هدفمند با ایده های پنهان از دید افکار عمومی نظریات مختلفی با محوریت اهداف خود را بیرون می دهند تا این که مردم حتی اگر دلشان هم نخواهد قبلاً نسبت به این امر ناخواسته آمادگی پذیرش لازم را پیدا کرده باشند و بتوانند با حداقل مقاوت آن را قبول کنند
بی تردید با مطالعه در این امر به نقاط ضعف فراوانی هم در آن خواهیم رسید و متوجه خواهیم شد که همان نژاد پرستی با محوریت سرمایه داری که با سپر آراسته به پوشش آزادی برای بشریت خود را در برابر تیرهای منتقدان پوشش می دهند
آنها می‌توانند با تغییر کاربرد ابزار آزادی که خودشان طراحی کرده اند و تبدیل آن به ابزار عوام فریبی خود تبدیل به یک نظام برده داری مدرن شده آن چنان که این بار حتی خود برده ها هم نمی دانند که در بردگی آنها هستند و بدین ترتیب حتی از نظام برده داری قدیم هم یک قدم جلوتر هستند چون تا زمانی که افراد ندانند که برده هستند نمی توانند برای آزادی خود بیندیشند
و نظام سیزده خانواده سرمایه‌داری با وضع قانونهای آراسته به لباس آزادی برای برده های خود هیچ وقت امکان داشتن فکری برای فرار و رهایی نخواهند داد وبردگان هم هیچ وقت خواهان آزادی نخواهند شد و بدین ترتیب این سیستم می‌تواند یک نوع دیکتاتوری هوشمند برنامه‌ریزی‌شده به وجود بیاورد که فقط منافع خانواده های سیزده گانه آن را تامین کند و بقیه شعارها در اصل نوعی پوشش کاری و عوام فریبی است در جهت ابقای حیات انگل وار خود

یاداشت:مهران عبدالهی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *