شـاید عدد بعدی شمــا باشیـــد

شـاید عدد بعدی شمــا باشیـــد

جمعه سیاه کرونایی کشورمان با ۴۶۱ قربانی رقم خورد ، ۴۶۱ پدر ، مادر ، خواهر، برادر و فرزند تنها طی ۲۴ ساعت از میان ما پر کشیدند ، ۴۶۱ نفر یتیم شدند ، ۴۶۱ نفر در سوگ فرو رفتند، ۴۶۱ آرزو پرپر شد ، ۴۶۱ امید از بین رفت ، ۴۶۱ ستون از زیر سقف خانواده ها فرو ریخت ، ۴۶۱ قبرعزیزان ما را در آغوش سرد خود گرفتند و ۴۶۱ آه جگر سوز را به بازماندگانشان تحمیل شد . آن هم در یک روز ، در یک ۲۴ ساعت ، و فردا صبح باز هم روز از نو روزی از نو ، دوباره عددی که اعلام میشود و دوباره انسانهایی که در غالب یک عدد به کام کرونا کشیده می شوند . عدد ، همین، این اعداد زشت و پلیدی که همچون آینه دق هر روز از جلوی رویمان رژه میروند ، و چه رنج آور در برابر هجوم این کشتار و تارومار کرونا بی تفاوت شده ایم . و عادت ، این خاصیت لاینفک زندگی ما ، چه خوب و سریع به هم چفت و بست می شوند این آمار و عادت ، چه روان عادی میشود آمارها و تکرارها .
از سوابقمان پیداست که زود عادت میکنیم به اعداد ، از اولین اختلاس ۳ هزار میلیاردی شاخ درآوردیم اما بعد ازآن هزار هزار ، میلیارد میلیارد اختلاس شد و ما فقط عادت کردیم به آمار ، تورم ۱۵ درصدی به ۵۰ درصد رسید و ما فقط خندیدیم و جک ساختیم ، سکه ۶۰ هزار تومانی روزانه ۱ میلیون تومان گران شد و ما فقط به اعداد نظاره کردیم ، ۱۵ سال دیگر در این کشور به قدر کافی جوان نخواهیم داشت و ما فقط شنیدیم و آمارش را خواندیم و عادت کردیم و خندیدیم ، کرونا ۸ ماه پیش همچون کابوسی بود که حتی یک قربانی آن توجه ما را جلب میکرد ، اما امروز همچون برگریزان پاییز هموطنان ما را می کشد و ما به شنیدن اعداد آن عادت کرده ایم ، ما بندگان عادت شده ایم .
و اما کرونا ، چه به سبک همیشگی به آن عادت کنیم یا نه، پشت در خانه هایمان کمین کرده است و یقین داشته باشید که بزودی زنگ در خانه تک تک ما را خواهد زد ، از همان روزنه ای که فکرش را نمیکردیم وارد خواهد شد ، قربانی خودش را از میان عزیزان ما برخواهد گزید و در حالی که ما به اعداد قربانیان روزانه کرونا نگاه می کنیم و سری تکان میدهیم ، داغ مرگ را بر سر در خانه هایمان خواهد کوبید .
کرونا در بهترین شرایط یک سال دیگر هم بر ما رحم نخواهد کرد، بر کسانی که به خودشان رحم نمیکنند کرونا هم رحم نخواهد کرد، اگر از این لاک بیتفاوتی و پوسته عادت خارج نشویم خیلی زود یقه خود و خانواده هایمان را خواهد گرفت ، و این پایان غم انگیزی خواهد بود برای آن جماعتی که به اعداد عادت میکنند .

بهروز کامجو

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *