ستارخان پرچمدار انقلاب مشروطیت

ستارخان پرچمدار انقلاب مشروطیت

پس از آنکه محمدعلی شاه انجمن ها و نهادهای مدنی مشروطه خواه را در تهران سرکوب کرد مهمترین کانون جنبش مشروطیت یعنی تبریز را هدف قرار داد. محمدعلی شاه قزاق ها را به سرکردگی عین الدوله روانه تبریز کرد. البته سرکردگی نظامی را لیاخوف روسی به عهده داشت ،عین الدوله تدارکات قشون کشی را آماده می کرد. تیربارزن قهار قزاق ها که توسط لیاخوف آموزش دیده بود رضاخان میرپنج قزاق بود. رضاخان میرپنج قزاق در باسمنج فجایع بسیاری انجام داد تا اینکه تبریز را محاصره کردند.
شکست انقلاب مشروطیت برای امپراطوری تزاری روسیه و انگلیس و رهبران خودکامه آسیا و آفریقا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. انقلاب مشروطیت ایران پس از انقلاب کبیر فرانسه دومین انقلاب در خاورمیانه بود.
در فرانسه انقلاب شارط یا همان قانون انجام گرفته بود، مشروطه از ریشه شارط فرانسه است که مشتق گردیده و به مشروطه تبدیل شده است. امپراطوری ها بزرگ استعمارگر و استثمارگر و نیروهای مرتجعی همچون رضاخان میرپنج در مقابل مشروطه خواهان احساس نگرانی می کردند و همه استعمارگران و استثمارگران در مقابل مشروطه خواهان یک دست ایستاده بودند تا این نیروی ترقی خواه و توسعه طلب و آزادی ستان را از بین ببرند.
پس از محاصره تبریز که ۱۱ ماه به طول انجامید در این بین چندین مرتبه برخی از مردم دست از مبارزه برداشته و پرچم های سفید به نشانه تسلیم بر سر در خانه ها نصب کردند ولی در این میان سردار بزرگ انقلاب مشروطیت ققنوس وار از خاکستر انقلاب برخواست و تمامی پرچم های سفید را به خاک انداخت تا شعله های جنبش همچنانکه برافروخته باقی بماند.
در یکی از جلسات انجمن غیبی همه بر این نتیجه رسیدند که همه چیز را فدا کردیم باید تسلیم شویم باز سردار بزرگ انقلاب مشروطه یک تنه در مقابل اعضای انجمن ایستاد و چنان فریاد کشید که از حلقومش خون جاری شد در این میان باقرخان در مقابل این برافروختگی سردار تسلیم شد و دوباره انقلاب مشروطه جانی دوباره گرفت.
انقلاب مترقی مشروطیت ایران مدیون رشادت ها و مجاهدت های ستارخان می باشد. ستارخان این بزرگ مرد مشروطیت حتی در مقابل خائنین به جنبش چنان رفتار می کرد که شرمنده می شدند.
پس از مقاومت جانانه و آزادیخواهانه مردم تبریز قزاق ها و هم پیمانان دیکتاتور شرق و غرب شکست خوردند و تاثیرات انقلاب مشروطیت ایران بر کل خاورمیانه و اروپای شرقی و چین الهام بخش گردید. پس از انقلاب مشروطیت ایران ، انقلاب روسیه ، انقلاب چین و کل خاورمیانه دستخوش تغییرات گردید.


پس از پیروزی انقلاب مشروطیت ایران در تبریز مشروطه خواهان به سمت تهران حرکت کردند و درنهایت تهران سقوط کرد. بسیاری از شخصیت های بین المللی درباره مجاهدت های سردار بزرگ انقلاب مشروطیت مقاله های تحسین آمیزی در مجله های تایمز و واشینگتن پست نوشتند از این مسئله برخی از مشروطه خواهان وطنی که با سردار بزرگ مشروطیت اختلاف داشتند ناراحت شدند. کسروی می نویسد تقی زاده که اختلافات دیرینه با ستارخان داشت به #پورفسور_براون نامه هایی نوشته و به پرفسور می گوید زیاد ستارخان را در مقالات تحسین نکنید وی “لوطی” ،”تاراجگر” و “قره داغی” می باشد. در حالیکه شخصیت های بین المللی که ناظر انقلاب مشروطه بودند نقش رهبری کننده و مقاوم ستارخان را به نیکی می دیدند و از ستارخان به نیکی یاد می کردند.
در هر روی خائنین داخلی و خارجی که از دست سردار بزرگ مشروطیت عصبانی شده بودند چه امپراطوری روس و انگلیس و چه مشرو طه خواهانی چون تقی زاده و چه شکست خوردگان مرتجعی همچون رضاخان میرپنج چاره راه را درمرگ سردار می دیدند که در نهایت خائنین در ۲۵ آبان ۱۲۹۳ ستارخان پرچمدار انقلاب مشروطیت را به شهادت رساندند.

یادداشت:حسین بشیری گیوی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *