به وقت عزل

به وقت عزل

زدودن نظام فرمایشی از ادارات و به خصوص بازخواست روسا توسط عوامل غیرمرتبط، اغلب در سیستم اداری کشور رایج بوده و با اعمال این روند در ادارات دولتی، می توان اذعان کرد که هیچ چیز جای خودش نیست و این نوع معضل، در روزهای اخیر با عزل و نصب مدیران و روسای ادارات استان، به خصوص در شهرستان های خلخال و کوثر، به خوبی قابل مشاهده است، به طوری که هر نماینده مجلس، روی کار می آید با حرص و طمع، فرد دلخواه، یا عوامل ستادی خود را به مسئولیت اداره ی مورد نظر می گمارد که در پایان فرصت نمایندگی خود، جز فعالیت سیاسی، همان شخص، به اهداف سازمانی آن اداره دست نیافته و مصداق این می شود که همان آش است و همان کاسه و الخ. اما فرهنگ این جا به جایی های غیرمرتبط از کجا آب می خورد باید توسط کارشناسان آسیب شناسی شود و به نظر می رسد این گونه جابه جایی ها، مانع رشد و موقعیت هرچند کوچک را از نهادها و ادارات دولتی را می گیرد و همواره فسادزا است.
آفت جایگزینی روسای ادارات به اشتباه، با روی کار آمدن نمایندگان مجلس شکل می گیرد نه دولت، الا اینکه معدود
مسئولی با شایستگی، بر مسند مدیریت می رسد، حال دست چه اشخاص ذی نفوذ در عزل و نصب این روسا بوده که همه مدیران جایگزین، در یک توانایی و اغلب در یک سطح مدیریتی هستند، بعداز اتمام مدت مسئولیت مدیر انتصابی، مشاهده می شود هیچ توفیقی در آن مجموعه اداری به دست نیامده، به شکلی که در انتها، بیشترین آسیب ها را مردم مظلوم و محروم منطقه از این عزل و نصب ها به خود می بینند. حال، با این روش ناسنجیده، به مسائل خرد و کلان کشور نگاه شود، عده قلیل هستند که هم به دولت های روی کار، و هم نماینده های منتخب دسترسی دارند و اغلب این عده محافظه کار، در همه ادوار و در همه حزب های روی کار دولت و مجلس فعال هستند و به شکل، شی گرد، سریع به نفع موقعیت می غلتند، و معیار انتخاب خود را تحمیل می کنند، ضمن اینکه این افراد محافظه کار، منابع انسانی ادارات منطقه را هم در دست دارند.
افراد محافظه کاری که دستی در آتش عزل و نصب ها دارند، به راحتی می توانند در رتبه های دوم و سوم به کارگیری نیروهای مورد نیاز انسانی ادارات نیز، افراد مورد نظر و مورد پسند خود را روی کار بیاورند. با این تفصیل که در برخی ادارات، افرادی با چهره های جدید، قارچ گونه به نوعی استخدام مجموعه های اداری و دولتی می شوند و این نوع از به کارگیری ها، به بدنه نظام آسیب می زند و دیدگاه غالب جامعه، نسبت به سیستم جذب دولتی بدبین شده به طوری که، آمار بیکاری افراد کارآمد، تحصیل کرده و توانا در سطح جامعه افزایش می یابد و به جای آن، افراد نالایق، مستخدم ادارات دولتی شده که همین موارد، سبب ساز این است که کشور، به رشد، تعالی و خودکفایی اقتصادی دست نمی یابد و مردم، قربانی تصمیم های این عده مرموز و محافظه کار می شوند.
شنیده ها از این بود که رئیس اداره تامین اجتماعی خلخال در یک فرایند به اصطلاح پرسی، در حال تغییر است که همین موضوع نگارنده را به این اداره کشاند و در گفت و گو با رئیس این اداره، مطمئن شدم که زیرمجموعه و مسئولیت های این مدیر در حال انتقال و حسابرسی است، به یاد مدیرانی افتادم که در چندماه گذشته، با بازنشستگی زودهنگام، خود را از ریاست اداره محوله عزل نمودند و یا اینکه در حال تدارک بازنشستگی خود تلاش دارند تا قبل از عزلشان، برکناری خود را اعلام نمایند، حال در این موقعیت، رئیس اداره ی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کوثر نیز از آن دست مدیرانی است که در صف عزل قرار گرفته که عزل این مدیر انقلابی، از مجموعه ایی که حامی مستضعف است، و همواره در طول خدمت صادقانه خود، پناه، بی پناهان منطقه بود، که با تغییر این مدیر، دستگیری از محرومین مستضعف، افت می کند و یا به شکل فعلی انجام نمی پذیرد.

یادداشت:جهانگیر نیکخواه

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *