جامعه معلـول محصول معلولیت مدیریتی

جامعه معلـول محصول معلولیت مدیریتی

روزجهانی معلولین فرصت خوبی است تا در این روز، هر شهروند حداقل نیم روز از تمام روز خود را به صورت زندگی معلولین سپری کند، تا از این شیوه جدید حادث شده، متوجه مصائب زندگی این قشر معصوم شود، بی شک همه زمین گیر می شوند، اگر معلولیت را به حرکت های جسمی تعریف کنیم بی انصافی است. معلولین با وجود نارسایی های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری، با یک “جامعه معلول” روبروهستند و بی تدبیری “مسئولین نامعلول” در مطلوب سازی جامعه قابل قبول نیست.
روزجهانی معلول فرصت خوبی است تا مسئولین در این روز به خودشان تبریک بگویند که نتوانستند برای رفاه جمعیت معلولین کاری بکنند و به نظر نگارنده، “مدیران نامعلول” در صورت ناکارآمدی مدیریتی، تعریف “معلول مدیریتی” به خود می گیرند.
با این محدودیت که در جامعه برای معلولین فراهم شده است، پیوسته این قشر از جامعه، عزتمندانه زندگی می کنند و این درحالی است که مدیران نامعلول، با ناکارآمدی خودشان، در توانمندسازی جامعه برای رفاه جمعیت معلولین، جامعه را گریبانگیر بزرگترین معلول مدیریتی کرده اند.
با فرا رسیدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، دغدغه برخی کاندیدها، از جمله شورای اسلامی شهر و روستا، تصاحب رای “جمعیت معلولین ” شهر خود هستند و به محض کسب کرسی پارلمان محلی، معلولین، از نگاه منتخبین، در زمره ناکارآمدترین جمعیت کشور به شمار می روند و با این اوصاف می توان جامعه را معلول فرض کرد.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *