نظارت اصولگرایانه

نظارت اصولگرایانه

چهره انتخابات شورایشهر گل انداخت؛

انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز همانند انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و خبرگان نيازمند نظارت است تا ناظران عملکرد مجريان را رصد نموده و تخلفات احتمالي آنان را زيرنظر داشته باشند.
تفاوت مهمي که اين انتخابات با انتخابات­هاي ديگر دارد در ناظران آن است. در انتخابات شوراها براساس ماده ۵۳ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران ، نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس شوراي اسلامي است.
به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هيأت مرکزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي کشوري متشکل از سه نفر از اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي و دو نفر از اعضاي کميسيون اصل ۹۰، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي گردد. همچنین به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي کشوري در هر استان ، هيأت عالي نظارت استان مرکب از ۳ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن استان به تعيين هيأت مرکزي نظارت تشکيل مي گردد.
نظر هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان قطعي است اما رد صلاحيت آنان بايد به تأييد هيأت هاي نظارت معتبر برسد و هيأت نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ دريافت شکايات ، رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرايي اعلام کند. نظر هيأت نظارت قطعي و لازم الإجرا خواهد بود.
در تمام مدتي که انتخابات برگزار مي­شود هيأت مرکزي نظارت در سراسر کشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأت­هاي بخش در حوزه­اي انتخابيه­ي خود بر کيفيت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جريان يا تخلفي را مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنابر نظر هيأت­هاي مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هيأت هاي نظارت استان­ها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيأت مرکزي نظارت گزارش خواهند کرد.
اعضاي هيأت هاي نظارت در شعب ثبت نام و اخذ رآي بايد بي طرف باشند و گرنه توسط هيأت نظارت مافوق برکنار مي شوند و چنانچه اکثريت اعضاء متخلف باشند، هيأت مذکور توسط هيأت مرکزي نظارت منحل مي شود.
صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار صورت مي گيرد و در اين خصوص چنانچه کسي شکايت داشته باشد ظرف مدت ۲ روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذکور ظرف ۱۵ روز نظر نهايي خود را اعلام مي کند.
همچنين تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اگر کسي در اين خصوص شکايتي داشته باشد ظرف ۲ روز به هيأت نظارت استان مي دهد و آن هيأت در مدت ۱۵ روز نظر نهايي خود را اعلام مي دارد.
توقف و ابطال يک يا چند شعبه اخذ رأي که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد منوط به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مرکزي نظارت است. ابطال بايد مستند به اسناد و مدارک معتبر باشد.
در همین راستا هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان اردبیل تشکیل شد و سید کاظم موسوی ، ولی اسماعیلی و جهانگیر عباس زاده به عنوان اعضای این هسئت انتخاب شدند . هر سه عضو این هیئت از نظر گرایش سیاسی وابسه به تفکر اصولگرایی هستند اما قانون صریحا اشاره داشته است که اعضای هیئت باید بیطرفی کامل را در تایید صلاحیت ها و انجام وظایف هیئت رعایت کنند . با این اوصاف چهره انتخابات شورای شهر ششم که فضایی سرد را سپری می کند با این هیئت نظارت گل انداخت .

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *