عوارض سنگین یک «لقمه نان حلال»!

عوارض سنگین یک «لقمه نان حلال»!

همواره تامین مایحتاج و نیازهای اولیه معیشتی یکی از دغدغه های بزرگ ابناء بشربوده است.همه آحادمردم برای به کف آوردن لقمه نانی در تلاش وتکاپو هستند.هرچندکه تعابیر وتفاسیر افراد مختلف در خصوص این واژه حیاتی متفاوت بوده و عده ای اشتهاء سیری ناپذیردا رند ویااینکه کف دستشان به اندازه ای سترگ است،حتی آنوقت که ثروت های هنگفتی را تصاحب میکنند و درخوشبینانه ترین حالت با عرق جبین کسب میکنند،بازهم از آستانه حس رضایتمندی و اقناع فاصله زیادی دارند.همچنین افرادی که دارای «ژن خوب» بوده و یا از «آی کیوی» بالایی برخوردارباشند،بسهولت میتوانند یک شبه ره صدساله بپیمایند و به لقمه های پرچرب و نرم دست یابند.اما درمقابل عده ای نیز هستندکه بمعنی واقعی کلمه به لقمه نانی حلال سیرند وقانع.این افراد برای ارتزاق و کسب روزی حلال وتأمین نیازهای اولیه معیشتی خود و خانواده هایشان بی وقفه درتلاش هستند.اما وقتی درراه نیل به این آرمان متعالی به دلایل مشکلات عدیده ازجمله بیکاری وگرانی مستأصل وناامیدمیشوند،سلسله عوارض نامطلوب و جانکاهی در کانون زندگیشان سایه می افکند.که آسیب های ناشی از آن علاوه بر آنکه استحکام و سلامت کانون خانوادگی افرادموردنظررا باچالشها وخطرات جدی مواجه میسازد،سلامت حوزه های اخلاقی،فرهنگی،امنیت اجتماعی و روانی جامعه رانیز تحت الشعاع خودقرارمیدهد.نیم نگاهی به کم وکیف آمار جرایم وناهنجاریهای اجتماعی واخلاقی مؤید مطلب است.
*درارتباط با موضوع بحث همچنان باخود کلنجارمیروم.هوای صبحگاهی درروزهای آغازین زمستان بقول شاعر بسی ناجوانمردانه سرداست.دقایقی از هفت صبح سپری شده است.درمسیررفت به محل کارم،تعدادی از نانوایی ها مشغول کارند.بنظر میرسد،گرسنگی همچنان یکی از نقاط ضعف بزرگ انسانهاست….چندگربه لاغر واستخوانی به بسته های نایلونی رها شده دراطراف سطل زباله خیابان سرک میکشند ومأیوسانه دور میشوند.مرد میانسالی نیز که قسمتی از نیم تنه بالاییش در داخل آن سطل فلزی فروو رفته،درحال جستجو و تفکیک ضایعات پلاستیکی،کارتن و… است. درکناری می ایستم و بی اختیار لحظاتی محو تماشای این صجنه های دلخراش میشوم.مردباتمام انرژی ونیروی خود وارد عمل شده است…ومن درمورد مفهوم یک «لقمه نان حلال» بیشتر تأمل میکنم.
*وقت اداری شروع شده است.علیرغم برودت هوا تعداد کثیری ارباب رجوع جلوی دادسرا ایستاده اند ویکی یکی واردحیاط میشوند.امروز نیر عناوین مجرمانه تکراری از جنس خشونت،توهین،سرقت،نیرنگ،کلاهبرداری و…در جریده داسرا ثبت وحک خواهدشد.وه!چه تکرار ملال آور ودردبی درمانی!.
وزهی تاسف!که درخصوص تصویب مزایای مشاغل سخت برای کارکنان دادسرا تاکنون هیچ اقدام مؤثری بعمل نیامده است….
*کمی آنسوتر روباهی نشسته و به صفوف مراجعین زل زده است!.گرسنگی وخستگی از نگاهش موج میزند.حیوان نگون بخت لابد دهها کیلومتر راه طی کرده وخودرا به این محوطه نه چندان دنج و آرام رسانده است.توگویی از روزیکه تخم مرغ از خودمرغ گرانترشده و درروستاهای نزدیک جنگل و دهات کوهپایه ای شبها لانه های مرغ وخروس تحت تدابیرشدید امنیتی محافظت و مقفول میگردد،روباه نیز ملتفت گشته که میبایست برای یافتن تکه گوشتی و لقمه غذایی ریسک پذیربوده وپیه خطرات احتمالی را بر جسمش بمالد.بگونه یی که حتی درمواقعی ممکن است عوارض خروج ازمأمن جنگل سبز و ورود غیرمجاز به محیط های دیگر را بانقدجانش بپردازد…
*در راستای تکمیل مبحث عوارض و پیوستگی معنی دار آن باموضوع «لقمه نان حلال» باید تاکیدداشت،هرچندکه موضوع افزایش عوارض خروج از کشور که در بودجه سال آتی پیش بینی شده در رسانه های جمعی وفضای مجازی بازتاب ونقدهای خاصی را درپی داشته است،اما طیف بی بضاعت و کم درآمد جامعه که شاید سفرهای خارجی را دررویاهایشان دنبال کرده باشند بطورمسلم از سفرهای توریستی وتفریحی داخلی نیز محروم هستندازهمین روست که با رویکردی کاملا متنفاوت به امر بودجه نویسی سالانه کشور انتقاد دارند.این قشرمحروم هرگز برای خود توقع تسهیل سفر اعم از داخلی وخارجی از دولتمردان نداشته بلکه انتظار دارند درسایه تدابیرومساعدت های مسئولین امر،وضعیت و شرایط مطلوبی فراهم آیدتادرراستای تأمین نیازهای اولیه معیشتی موانع وچالشهای پرخطر که عمده آن بیکاری وگرانی میباشد،سد راهشان نگردد و بعبارت ساده تر زمینه لازم برای کسب یک لقمه نان شرافتمندانه برایشان مهیا گردد.ناگفته پیداست مشکلات وچالشهای مذکور ابتدا سبب بروز جرقه های اختلاف و تنش های لفظی دربین اعضای خانواده های آسیب پذیرمیشود و به تبع آن آثاری مخرب همچون شرمندگی وافسردگی،یأس ودرماندگی،دعوا و پرخاشگری و… درکانون پرمهرخانوادگی بال میگستراند که دراین صورت اصطلاحا میگویند مشکلات موصوف عوارض سوء خود را نشان داده است.
*مع الوصف ضروریست شما مسئولین محترم نسبت به مطالبات جدی و بحق مردم بی تفاوت نباشید.در امر تنظیم بودجه سالانه کشور اولویت ویژه یی بمنظور استحکام بنیان خانواده ها قائل شوید.ایجادتسهیلات برای سفرهای داخلی وخارجی مردم پیشکش تان….امروز پنجه های وحشی هیولای بیکاری واعتیاد گلوی بیشتر جوانان کشورمان زا بدجوری میفشارد.جوانانی که اغلب از بیکاری به اعتیاد واز اعتیاد به انواع بزهکاریها سوق پیدا میکنند…براستی، جایگاه این قشر پرانرژی اما مظلوم ودرمانده که دغدغه یک لقمه نان دارند درامر بودجه نویسی سالانه شما درکدامین رتبه از اولویت بندیها قراردارند؟.

یادداشت:ناصربدری رز

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *