روزهای پر التهاب اردبیل در بهمن ۵۷

روزهای پر التهاب اردبیل در بهمن ۵۷

جوانان سالهای انقلاب که ۴۲ سال پیش به رهبری امام خمینی (ره) آن را به ثمر نشاندند و با سلاح ایمان و اعتقاد توانستند بر ظلم زمان فائق آیند و سرود پیروزی سر دهند.
مردم انقلابی اردبیل نیز به مانند دیگر شهرهای کشورمان قیام کردند و حماسه آفریدند.
نقش و فعالیت مردم اردبیل در روزهای پرالتهاب انقلاب بر کسی پوشیده نیست.
معادیها و یحیوی ها که اسوه شجاعت بودند در این ایام به شهادت رسیدند و عرصه را بر ساواک و گماردگانشان تنگ کردند. شهدا رفتند در راه آرمانهای انقلابی که اسلامی بود و پشتوانه دین را داشت و همین ایمان بود که توانست دلها را به هم نزدیک کند تا ۸ سال دفاع مقدس به بار نشیند و درخت تنومند انقلابمان محکمتر و پربارتر ازپیش باشد.شاید در سالهای اخیر ناکارآمدی عده ای به پای انقلاب رقم بخورد اما خوب می دانیم که چنین نیست. هرگز عملکرد شخص یا اشخاصی را نمی توان به پای ایدئولوژی یک نظام نوشت نظامی که آزادگی و مردانگی از اصول اساسی آن بوده و هست.
اردبیل همواره پشتیبان این نظام بوده ودر سطر سطر کتاب انقلاب اسلامی نام قهرمانانی غیور به چشم می خورد که در سنگر جبهه و یا در سنگر علم و تولید ایفای نقش کرده اند.
رشادت جوانان اردبیلی در جبهه های جنگ نیز برای پشتیبانی از همین انقلاب اسلامی بوده که جانها دادند و قصه ها آفریدند.
سبلان استوار در طول تاریخ مقاومت را به مردم این دیار آموخت چنانچه جانفشانی ها کردند در راه ایمان و اعتقادشان .
اکنون نیز همین مردم هستند که ایستاده اند در مقابل تحریم و بیماری و دلاورانه در عرصه اقتصاد می جنگند. همین مردمی که تحریم های نا برابر عرصه را برایشان تنگ کرده است و رمق از وجودشان ربوده است اما با این حال ایستا و مقاوم حمایت خود را ادامه می دهند.
اصل انقلاب ، اصل نظام و اصل اسلام همواره مقبول مردم اردبیل بوده و به پشتیبانی از این اصول پرداخته اند. همین غیور مردان هستند که در مقابل تهدیدهای تجزیه طلبان سینه سپر کرده اند و در شمالی ترین قسمت ایران اسلامی محافظ مرزهای کشورمان هستند.
آنها همچنان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را فریاد می زنند و به آن ایمان راسخ دارند.آزاده هایی که در برهه های مختلف انقلاب و در عرصه های گوناگون بر باورهای خود پایبند ماندند وبی شک به فرزندان خود و نسلهای آینده نیز همین ایمان و اعتقاد را به یادگار خواهند گذاشت.


یادداشت:فاطمه شکرزاده

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *