کیفیت آبهای زیرزمینی اطراف ایستگاه انتقال پسماند شهری اردبیل

کیفیت آبهای زیرزمینی اطراف ایستگاه انتقال پسماند شهری اردبیل

یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی، مدیریت پسماند شهری به خصوص مرحله جمع آوری و حمل و نقل پسماند است. هر چند وجود ایستگاه انتقال پسماند شهری از لحاظ اقتصادی مهم بوده ولی بهره برداری نادرست از آن، می تواند خسارت زیان باری را به محیط زیست از جمله آب های سطحی و زیرزمینی، هوا و خاک وارد نماید. جدی ترین تاثیر این اماکن بر محیط زیست، آلودگی آبهای زیرزمینی می باشد. زیرا در این اماکن در صورت عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی، امکان آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر نفوذ شیرابه و برخی گازها وجود دارد. شیرابه پسماند شهری حاوی ترکیبات پیچیده از جمله مواد آلی محلول، ترکیبات معدنی (آمونیوم، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، سولفات و کلراید)، فلزات سنگین (کادمیوم، کروم، مس، سرب، روی و نیکل) می باشد. تحقیقات و مطالعات صورت پذیرفته نشان می دهد که ایستگاه انتقال پسماند شهری اردبیل تاثیر چندانی بر کیفیت آبهای زیرزمینی اطراف آن ایجاد نکرده است. زیرا که تاثیر شیرابه حاصل از نگهداری پسماند در ایستگاه انتقال بر کیفیت آبهای زیرزمینی آن منطقه، معمولا به صورت بالا بودن غلظت پارامترهای BOD5، COD، و نیترات می باشد. طبق تحقیقات انجام شده غلظت پارامترهای ذکر شده کمتر از حد مجاز تعیین شده بودند. همچنین با افزایش فاصله از ایستگاه انتقال، غلظت پارامترهایی مانند سختی کل، TDS، کلیفرم و کلیفرم مدفوعی کاهش یافته است. بنابراین بهتر است از برداشت آب در فواصل نزدیک به ایستگاه انتقال پسماند شهری اردبیل اجتناب گردد.


یادداشت:امین رحیمی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *