شهرک های اقماری و خدمات شهری

شهرک های اقماری و خدمات شهری

تیمور حسین نژاد_ جمعیت پذیری شهرها به پیوست مسایل اجتماعی، اقتصادی، طایفه گرایی، مسایل فرهنگی و سیاسی شکل تازه ای از وضعیت شهرنشینی و شهرگرایی را بوجود آورده است. بیشتر شهرهایی که دارای بافت تار عنکبوتی هستند معمولا در همه ابعاد پراکندگی جمعیتی متفاوت از لحاظ فرهنگ و شیوه زندگی و امکانات رفاهی نامتقارن مواجه هستند.
در حقیقت شهر به منزله کانون اصلی عرضه خدمات به جمعیت متراکم و تسلط به شیوه خاص زندگی و سیر تمدن جوامع انسانی نیازمند یک سلسله مراتب اداری و مدیریتی است که بتواند با شیوه مدیریتی محلی و وضع قوانین استاندارد به مدیریت خدمات و توزیع عادلانه آن گام بردارد و در کنار آن تبعیت مردم ساکن از قوانین وضع شده در آن شهر الزام دارد با این اوصاف شهر اردبیل با دارا بودن بافت عنکبوتی، کوی و برزن قدیمی ، کوچه های تنگ و باریک به محلات مختلف در زون های شبکه ای ترسیم شده و با شرایط فرهنگی منحصر بفرد از تمام شهرهای کشور متفاوت به نَظر می رسد گرچه دارای فرهنگ غالب محلات و ساکنین مهاجر از روستاها و شهرهای کوچک مواجه شده اما پیوسته این بافت سنتی همچنان در تار و پود محلات سنتی جلوه بیشتری دارد.
بر خلاف گذشته که شهرها در مقابل موضوعات روستایی قرار می گرفت امروزه شهر به عنوان کانون داد و ستد پذیرای جمعیت روستایی و مسافران سایر مناطق خدمات رسانی می کند که در واقع سیستمهای شهری بصورت منطقه بندی خدماتی و بصورت یک واحد منسجم و به هم پیوسته شهری را تشکبل می دهند که از شرایط سیستیمی یکپارچه تبعیت می کنند.
در همین راستا به سبب افرایش جمعیتی در شهر تاریخی اردبیل ، که چند دهه است به ایجاد شهرک های جدید بصورت اقماری و خوشه ای اهتمام شده و نسبت گستره خدمات رسانی در این شهرکها با وضعیت حاکم اقتصادی باید به مطالعه همه پدیده ها و ارتباط سیستم مدیریتی با اهداف و اوضاع حاکم پرداخت کند انجام این ملاحظات فکری و خدمات فیزیکی کار چندان ساده و روان نیست چرا که از تهیه نقشه شهرسازی تا ایجاد زیرساخت، آسفالت و حمل و نقل عمومی، تنطیف شهری و زیبا سازی آن برعهده یک مدیریت واحد شهری به نام شهرداری گذاشته شده است. شهرداری باید ضمن توجه به تمام مسایل شهری به نیروی محرکه شهر “میزان جمعیت” ساکن در مناطق توجه ویژه ای داشته باشد در حقیقت این نیروی محرکه با فرهنگ سازی و فرهنگ آفرینی شهری به کیفیت کاربری زمین و سیاست های برنامه ریزی شهری تاثیر مستقیم دارند برای همین به لحاظ وجود زیرساخت ها و تمرکز خدمات در شهرک های جدیدالتاسیس، موضوع نرخ و ارزش زمین در محلات خیلی کمتر از این شهرک ها ارزیابی می شود.
در دهه اخیر شهرداران اردبیل، به ویژه شهردار فعلی شهر به سمت تمرکز زدایی در محلات و شهرک سازی در حاشیه شهر پرداخته و خدمات متراکم را در اختیار شهروندان قرار داده است، تا از میزان تراکم جمعیت در مرکز شهر و ترافیک شهری کاسته شود. گرچه این طرح در شهری مثل اردبیل نوپا و جوان است اما با شیوه حاکم در آینده نه چندان دور، انتقال مراکز خرید به شهرک ها و تغییر آداب و رسوم سنتی به مدرن از تراکم جمعیت مرکز شهری کاسته، که بر این اساس شهری با عنوان شهر انسان محور بصورت تعالی جایگاه اصلی خود را پیدا می کند. در هر حال مردم با همکاری و همدلی با خدمات رسانان شهری به ارتقای جایگاهی و سبک زندگی بصورت شهرنشینی مدرن گرایش پیدا کرده و رفاه و امکانات لازم را با برخوردهای خلاقانه خود به دست می آورند.


یادداشت:تیمور حسین نژاد

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *