گام دوم توسعه شهری ریل‌گذاری شد

گام دوم توسعه شهری ریل‌گذاری شد

بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری برای سال ۱۴۰۰
در جلسه آیین تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به شورا، شهردارکلانشهر اردبیل پیش بینی میانگین در آمد سرانه در سال ۱۴۰۰ را یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
حمید لطف الهیان گفت:برای اجرای پروژه ها در بودجه سال آینده ۶۴ درصد بر مشارکت بخش خصوصی و ۳۶ درصد آن هم از سایر ردیف ها پیش بینی شده است.
شهردار اردبیل از پروژه پل قدس به عنوان مهمترین پروژه تاریخ اردبیل یاد کرد که با جدیت ادامه دارد.علاوه برآن از بهبود عبور و مرور شهری ، بهسازی معابر، توسعه فضای سبز به عنوان دیگر پروژه های سال جاری یاد کرد.
میزان افزایش بودجه درپروژه های مختلف توسعه شهری
وی بودجه سال آتی را درقالب چند ماموریت تقسیم بندی و تشریح کرد: یکی از این ماموریتها ، ماموریت کالبدی و شهر سازی است که مبلغ پیش بینی شده برای آن در سال آینده ۳۵ میلیارد تومان است که این رقم در متمم ۹۹، ۲۵ میلیارد تومان بوده و با افزایش ۴۰درصدی همراه خواهد بود.
لطف الهیان ادامه داد: ماموریت دوم در خصوص محیط زیست و خدمات شهری با بودجه ۸۷ میلیارد تومان است که در متمم سال۱۳۹۹ این رقم ۵۹ میلیارد تومان بوده و افزایش ۸۱ درصدی را خواهد داشت.
وی در ادامه به ماموریت ایمنی و مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: برای مسائل ایمنی شهر در سال۱۴۰۰، ۷میلیاردتومان پیش بینی شده است حال آن که این رقم در سال ۹۹ نیم میلیارد تومان بوده و افزایش یک هزار و ۳۰۰ درصدی را درپی داشته است.
لطف الهیان اهمیت این موضوع را در وقوع حوادثی چون حادثه انفجار در سه راه دانش بسیار بالا خواند وخاطر نشان کرد: تلاش و سرعت امداد رسانی مجموعه آتش نشانی در این حادثه قابل تقدیر بود.
افزایش ۴۴ درصدی دربودجه ترافیک و حمل و نقل شهری
شهردار اردبیل از حمل ونقل و ترافیک به عنوان ماموریت بعدی یاد کرد که مبلغ پیش بینی شده آن در بودجه سال آتی ۴۴۶ میلیارد تومان انجام شده و در سال ۹۹ رقم آن ۳۱۰ میلیارد تومان است که افزایش ۴۴ درصدی را شامل می شود.
وی ادامه داد: ماموریت خدمات مدیریتی نیز با میزانی بالغ بر ۱۶۲ میلیارد تومانی پیش بینی شده که در متمم سال جاری این رقم ۱۰۴ میلیارد تومان است و ۵۶ درصد افزایش در آن پیش بینی شده است.
وی ماموریت بعدی را ماموریت اجتماعی و فرهنگی خواند و گفت:برای پروژه های فرهنگی –اجتماعی درسال آتی ۷۸ میلیارد تومان بودجه بندی شده که در متمم سال ۹۹ این رقم ۲۸ میلیارد تومان بوده است و با افزایش ۱۷۹ درصدی همراه است.
لطف الهیان گفت : بررسی بودجه و ابلاغ آن برای اجرای پروژ ه ها که بر عهده شورای محترم شهر است قطعا در شرایط کرونایی،با سختی مضاعفی همراه خواهد بود و مجموعه شهرداری ، در سایه سار تداوم ایثار و فداکاری ایثارگران، خانواده های شهدا در مسیر خدمت به تلاش خود ادامه می دهد.
وی افزود: این خدمات همچنان توسعه خواهد یافت و به عنوان تکلیفی سنگین برای شهرداری است که پس از ابلاغ بودجه با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود از عهده انجام آن برآید.
لطف الهیان تصریح کرد:بدون شک این خدمات میسر نمی شد مگردر سایه دعای خیر مردم و خانواده های شهدا و پشتیبانی نماینده محترم ولی فقیه در استان آیت الله سید حسن عاملی و حمایت استاندار و شورای شهراردبیل که همواره پشتیبان ما بوده اند.
حمید لطف الهیان در جلسه تقدیم این لایحه بیان کرد: امید است خدمات مجموعه شهرداری که به واقع در جبهه خدمتی است که در تداوم راه شهدا انجام شده مقبول شهروندان عزیز باشد.
بودجه سال ۱۳۹۹ بدون لحاظ کردن شرایط کرونایی بسته شده بود
لطف الهیان گفت: شرایط ویژه ای که در تمام نقاط کشور در شرایط کرونایی ایجاد شد بسیاری ازفعالیت ها و خدمات را تحت الشعاع قرار داد، اما به دلیل گسترده بودن خدمات شهرداری تاثیرات آن در مجموعه شهرداری بسیار ملموس تر بود.
وی یاد آور شد: شهرداری تنها به عنوان یک نهاد خدماتی تعریف نمی شود و مسائل اقتصادی و اجتماعی در نحوه ارائه خدمات آن بسیار موثراست.
شهردار اردبیل خاطر نشان کرد: علی رغم تاثیرات بسیار کرونا بر شرایط اقتصادی، در طول سال خدمات بسیاری ارائه شده لیکن شکی نیست که این خدمات در شان مردم اردبیل نبوده وهمچنان باید تلاش مضاعفی برای ارائه خدمات بیشترصورت گیرد.
وی افزود: بضاعت اقتصادی و بضاعت فنی در ارائه این خدمات موثربوده و آن را تحت الشعاع قرار می دهد.
شهردار اردبیل به بودجه سال ۱۳۹۹ که در سال گذشته تقدیم شورا شد اشاره کرد و گفت: درآن زمان هنوز ویروس کرونا ظاهر نشده و تمامی پیش بینی ها بدون لحاظ کردن شرایط کرونایی اتفاق افتاده بود اما با وجود دو هزار نفرکارکنان این مجموعه در رده های مختلف ، تلاش درارائه خدمات بیشتردرعرصه ها ی مختلف و با وجود شرایط سخت کرونایی شده است.
تاکنون ۹۶ درصد بودجه سال ۹۹ محقق شده است
حمید لطف الهیان تصریح کرد: متممی که در سال ۱۳۹۸ تقدیم پارلمان محلی شد ۴۰۰ میلیارد تومان بود و در آمد محقق شده نیز تا کنون ۳۸۵میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است که چیزی حدود ۹۶ درصد پیش بینی را نسبت به متمم آن نشان می دهد.
شهردار کلانشهر اردبیل ادامه داد: افزایش بودجه از سال ۱۳۹۰ به شکلی مناسب صورت گرفته به طوریکه در آن سال، متممی که شورای شهر تصویب کرد حدود ۶۰ میلیارد و تحقق آن ۵۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است که نسبت تحقق ۸۵ درصد متمم مصوب را شامل شده است.
وی اذعان کرد: بودجه سالهای ۱۳۹۸و۱۳۹۹ نیزمیزان افزایش و شیب پیش بینی بالایی داشته اما بودجه این سالها به رغم افزایش بسیار، از دقت کافی نیز برخوردار بوده است.
لطف الهیان گفت:مطابق داده های آماری تفریغ بودجه عمرانی نیز از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ پیش بینی و تحقق بالایی داشته که این امر بیانگر افزایش اعتبارات عمرانی و بالطبع افزایش میزان توسعه شهراردبیل است.
افزایش بودجه های عمرانی از ۵۶ درصد به ۶۲ درصد
شهردار اردبیل تشریح کرد: در سال ۱۳۹۹حدود ۴۴ درصد بودجه برای مصارف اقتصادی یا همان هزینه های جاری و ۵۶درصد آن برای اعتبارات تملک دارایی یا بودجه عمرانی بوده است اما برای سال آتی افزایش اعتبارات عمرانی به ۶۲ درصدرسیده و اعتبارمصارف اقتصادی و هزینه های جاری به ۳۸ درصد تقلیل یافته است.
وی ادامه داد: شهرداری درصدد آن است که از بار هزینه های جاری کاسته و هزینه های عمرانی را افزایش دهد.
توزیع متوازن درآمد در مناطق مختلف شهری
لطف الهیان به سرانه درآمد در سال ۹۹ به تفکیک مناطق اشاره کرد و گفت: سرانه درآمد منطقه یک، یک میلیون و ۲۰۰ هزار، منطقه دو نزدیک یک میلیون و ۳۰۰ هزار ، منطقه سه نزدیک یک میلیون و ۲۰۰ هزار، منطقه چهار ۷۵۰ هزار تومان و سرانه درآمد در منطقه پنج ۸۳۶هزار تومان بوده است.
وی در ادامه تاکید کرد: سرانه هزینه در مناطق مختلف و برای تمام افراد به صورت متوازن و یکسان بوده است.
شهردار اردبیل در پایان جلسه گفت: شهرداری اردبیل فقط باید به دنبال خدمت کارشناسی باشد و بدون توجه به حواشی وبا استمداد از انتقادهای سازنده برای خدمت بیشتر همت گمارد.
در گفتگوی تلویزیونی نیز شهردار اردبیل از دستاوردها و پروژه های انجام شده در سال جاری یاد کرده و افزود: کارهای مختلفی در سطح کلانشهر اردبیل به منظور خدمتد رسانی به همشهریان انجام یافته است اما هنوز راه درازی برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیش رو داریم.
وی یادآور شد: منابع مالی شهرداری از منابع پیش بینی بوده واین مجموعه از منابع ملی برخوردار نیست و بودجه بندی ما بر روی منابعی است که هنوز محقق نشده است.
توسعه شهری بدون مشارکت مردم امکانپذیرنیست
لطف الهیان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته و درست در همین ایام بودجه سالجاری تقدیم شورا شد الان می توان آن بودجه را مورد قضاوت قرارداده ودقت آن را سنجید.
وی ادامه داد: درسالجاری با وجود شرایط کرونایی رقم پیش بینی شده در سال ۱۳۹۸محقق شده است.
شهردار اردبیل به افزایش بودجه در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود:بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ رشد ۳۰ درصدی داشته و بودجه ۱۴۰۰ نیز نسبت به سال جاری ازرشد ۳۶ درصدی برخوردار است.
لطف الهیان گفت: بیشترین این رشد در توسعه عمرانی خواهد بود اما بدون شک توسعه شهری با مشارکت شهروندان است که امکان پذیر می شود.


گزارش:فاطمه شکرزاده

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *