چالش اتهام توهین و تهدید در فرآیند دادرسی قضایی

چالش اتهام توهین  و تهدید در فرآیند  دادرسی قضایی

مقنن هیچگونه محدودیتی برای طرح شکایات کیفری در مراجع قضایی قائل نشده است.این امر سبب شده در مبحث کیفری،تراکم شکواییه وورودی پرونده به دادسراها بیش ازحد متصور باشد.اغلب متهمین به خیال خلاصی از اتهامات انتسابی،علیه شاکی پرونده(طرف مقابل خود)اتهاماتی واهی ودروغین مانند«توهین ویا تهدید»را نسبت داده و از آن بعنوان یک حربه دفاعی استفاده کرده و به طرح شکایت متقابل اقدام مینمایند.تعدادی نیز به قصد ایذاء واضرار به دیگری،آن را موضوع شکایت خود عنوان میکنند.در بعضی موارد نیز این دواتهام در کنار موضوعات واتهامات اصلی پرونده ها در مقام اتهام جانبی و یا فرعی مطرح میشود.در هرحال قاضی پرونده میبایست پس از طی مراحل مختلف و فرآیند دادرسی مقتضی،نفیا واثباتا در موارد موصوف اظهار نظر نماید….
از طرف دیگر، درصد قابل توجهی از درگیری های خیابانی،ضرب و جرح های عمدی،اختلافات خانوادگی وهمسایگی،دعواهای ناشی از تصادفات رانندگی و…با بیان الفاظ تهدید ویا توهین آمیز استارت خورده و شکل میگیرند.صرف نظر از پرداختن به عوامل مختلف فرهنگی،اقتصادی و روانشناختی که در بروز اینگونه ناهنجاری های رفتاری و بداخلاقی های اجتماعی نقش دارند،لازم به یاد آوری است که در حوزه قانونگذاری برای مرتکبین این چاشنی های تلخ و گزنده(توهین وتهدید)مجازاتی پیش بینی شده است. باتوجه به شرح مختصری که گذشت، بنظرمیرسد کافی نبوده و ازجنبه بازدارندگی مؤثر برخوردار نیست.از طرفی دیگران را با این نوع الفاظ مخاطب قراردادن ویا به قصد ایذاء وتخریب شخصیت،دیگری را به دروغ به ارتکاب آن متهم کردن سبب کمرنگتر شدن قبح مسئله واشاعه آن در لایه های مختلف اجتماع میگردد.و ازاین رهگذر علاوه بر آن که امنیت روانی مردم به مخاطره می افتد،حوزه های فرهنگی،آموزشی و تربیتی جامعه با چالش های بزرگی مواجه میشود….
درراستای غلبه هوشمندانه براین ناهنجاری رفتاری و معضل قضایی که درصد بیشتری از پرونده های کیفری را به خوداختصاص داده و جزو جرایم صدر نشین در جدول کیفری کشور بوده وبه استناد آمار و مدارک موجود بیش از هشتاد درصد از پرونده های مذکور به دلیل فقد ادله اثباتی با صدور قرار منع تعقیب مختومه و بایگانی میشود،ضرورت بازنگری در متن مواد قانونی مرتبط و تکمیل آن براساس مقتضیات جاری را دوچندان می نمایاند.درهمین رابطه علاوه بر ضرورت تشدید مجازات مرتکبین بزه موصوف که محکومیت آنان به مرحله اثبات رسیده است و همچنین بمنظور جلوگیری از ورود وثبت شکایات واهی ودروغین که شرح مختصر آن گذشت،با یک اقدام پیشگیرانه قضایی میتوان ترتیبی اتخاذ نمود تا افرادیکه برای طرح شکایت با موضوع توهین وتهدید به دادسرا مراجعه میکنند،قبل از ثبت شکایتشان یک فرم ویژه را که درآن مشخصات شهود و کم وکیف اتهام باذکر الفاظ مجرمانه مورد ادعا،توسط شاکی تکمیل شده وبه امضاء شهود رسیده باشد سپس به انضمام سایر مدارک مرتبط پیوست شکایت اصلی به دادسرا ارائه گردد درغیراین صورت به تشخیص قاضی ارجاع پرونده از پذیرش وثبت آن خودداری بعمل آید.باتحقق بهینه این طرح میتوان مدعی شد که سالانه بیش از پانصدهزار فقره پرونده از آمار ورودی جرایم کیفری به مراجع قضایی کاهش می یابد…و توخودحدیث مفصل بخوان ازاین مجمل.

یادداشت:ناصربدری رز

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *