شورای شهر و گول خوردن نامزدها

شورای شهر و گول خوردن نامزدها

کاندیداهای شورای شهر بدجور در تب و تاب هستند. آنها از همه توان و امکانات برای مطرح شدن و شناساندن خود استفاده میکنند.
برخیها که از وضعیت مالی مناسب برخوردار هستند در فضای مجازی به برکت پرداختهای آنچنانی خودی نشان میدهند. عکسهای مختلف، گروهــهای متــعدد، کلیپهای رنگارنگ و شعارها و وعدههای دهان پر کن، نشان از دایره وســیع عمــلیات و صرف هزینه های سرسام آور و میهمانیهای لاکچری دارد.
عنایت مالی برخیها قابل توجه میباشد. با یک بررسی کوتاه و گشت و گذار در فضای مجازی، میتوان به میزان هزینه کاندیداها پی برد. در حال حاضر معرفی این قبیل نامزدها بنا به مصالحی امکان پذیر نیست ولی بعد از انتخابات و مشخص شدن نتایج، به راحتی میتوان سخن گفــت و عدم تأثــیر قطعی فضــای مجازی و جار و جنجال آن در راهیابی افراد به شورای شهر را به وضوح نشان داد.
در کنار همه آشفتگیهایی که منشأیی جز بلندپروازی، عشق به مقام و تأمین منافع شخصی ندارد رعایت اصل اخلاق انتخاباتی و حریم قانون و مقررات از همه فعالین این عرصه مورد انتظار میباشد.
رفتارهای اهانت بار و نامتمدانه از سوی کسانی که مدعی فرهنگ و اخلاق میباشند، غیر قابل قبول است. برای سالم نگه داشتن فضای انتخابات، دوری جستن از هرگونه حرکتهای تفرقه آمیز و رعایت حقوق دیگران لازم و ضروری است.
آنهایی که سنگ خدمت به مردم را به سینه میزنند و برای رسیدن به کرسی شورا تلاش میکنند، نباید در جهت پایمال کردن حق طبیعی افراد و جامــعه گام بر دارند و بیرحمانه و بیشرمانه دیــگران را مورد تاخــت و تاز قرار داده و رسیدن به هــدف را به هــر بهاء و بهانهای در دستور کار قرار بدهند.
مردم به خوبی با چهرهها و عملکرد آنها آشنا هستند. قرار گرفتن در لیست نظرسنجیهای خود ساخته و جعلی و یا شعار وضعیت مناسب و راهیابی قطعی به شورا، در راه رسیدن به پارلمان محلی چاره ساز نمیباشد. بدون شک با توجه به موقعیت حساس جامعه، مردم به آنهایی که توان لازم برای محقق ساختن اهداف شورا را داشته باشند، روی خوش نشان خواهد داد. نامزدهای تازه به دوران رسیده و بدون هر گونه سابقه اجرایی و مدیریتی، قدر سرمایه و اندوخته خود را بدانند و بیدلیل آتش به خرمن زندگی خود نزنند.

یادداشت: نادر پرستار

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *