10 کاندیدای مطرح در اردبیل
  • محک مدعیان

    10کاندیدای مطرح انتخابات مجلس شورای اسلامی در ترازوی قضاوت 10صاحب نظر با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات_ ...

    10کاندیدای مطرح انتخابات مجلس شورای اسلامی در ترازوی قضاوت 10صاحب نظر با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات_مجلس_شورای_اسلامی ، گروه رسانه ای برای اردبیل 10 نفر از افراد مطرح برای کاندیداتوری انتخابات ...

    بیشتر بخوانید