روزنامه برای اردبیل

آخرین اخبار سایت

مردم زیر بار گرانی  دست و پا می‌زنند

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مردم در زیر فشار بار گرانی و شرایط بد اقتصادی دست و پا می‌زنند و اگر در این زمینه راهکاری اندیشیده نشود آینده نامشخصی در انتظار ما خواهد بود....