روزنامه برای اردبیل

فرصت تاریخی ، منتظر تصمیم بزرگ نیکزاد

آیا مردی از اردبیل رئیس جمهور ایران می شود؟ با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری چهرهای سرشناس سیاسی از سوی رسانه ها و احزاب جهت حضور در انتخابات معرفی می شوند . گرچه تاکنون چهره...

آخرین اخبار سایت

سرعت و تاثیر گذاری بیشتر اقدامات مقابله ای در حوزه مبارزه  با مفاسد اقتصادی با تشکیل پلیس تخصصی

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی در استان گفت :یقیناً تشکیل پلیس امنیت اقتصادی موجب...