روزنامه برای اردبیل

آخرین اخبار سایت

از هرگونه اقدامی در راستای  تأمین سلامت و امنیت غذایی  مردم حمایت می کنیم

فـرمــانـدار شهرستان نیر در دیدار مدیر کل دامپزشکی استان که روز سه شنبه مورخه 1/7/99 در محل فرمانداری این شهرستان انجام شد با بــیان اینکــه دامپزشکی ارگانی حیاتی در تأمین امنیت غذ...