روزنامه برای اردبیل

شبکه آبیاری خدا آفرین تکمیل میشود

با تخصیص پنج هزار میلیارد ریال اعتبار مالی جدید، دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفری یکروزه به استان اردبیل به همراه مهندس اکبر بهنامجو ا...

آخرین اخبار سایت

۲۱ درصد از فرهنگیان خلخالی واکسن نزدند

اردبیل _ ایرنا _ معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش خلخال گفت: تاکنون ۷۹ درصد از فرهنگیان و معلمان این منطقه تحت پوشش واکسیناسیون کرونا قرار گرفته ولی ۲۱ درصد از فرهنگیان نیز در مقا...