انتخابات ۱۴۰۰در فُرم یا محتوا

انتخابات ۱۴۰۰در فُرم یا محتوا

انتخابات ۱۴۰۰، در فُرم و محتوا با انتخاباتهای قبلی متفاوت و متاثر از شرایطِ خاصِ حاکم بر کشور خواهد بود.
هجومِ بی رحمانهی کرونا از یک طرف ، استیصال و درماندگی ملتِ ناتوان از مشکلاتِ معیشتی که نمیدانند ان را معلولِ کدام علت بدانند، از سویی دیگر
اظطرار و استمداد برای حضورِ یک ناجی را فرامیخواند.
قدرِ مسلم رئیس جمهور آینده نه برای رفعِ تکلیف بلکه بایستی برای عمل به تکلیف در صحنه حاضر شود که به نظرِ بنده این تکلیف در مرحلهی نخست به اتخاذِ موضعی صحیح و صریح در قبالِ برجام و تسهیلِ مسیرِ حصول به خواستهای معقول و مسلمِ ایران و سپس تعیین و تدوینِ برنامه هایی برای رهایی مردم از گردابِ مشکلاتِ اقتصادی و معیشتی که روزبروز ملت را در خود فرو میبرد و سرمنشا مشکلاتِ دیگر اعم از اجتماعی و فرهنگیست که سرانجامی جز انحطاط در پی ندارد و امحلال و سقوط تصور نزدیکی از ان است.
لازم است رئیس جمهور آینده با علم به شرایط و مسلح به تدابیری هدفمند و جهت یافته و تبیین تیمی حرفه ای و کاربلد که واجدِ شرایطِ پُست های پیشنهادی با پیشزمینهای مرتبط با سازمان یا وزارتخانهی متبوع بوده باشند که این ملت دیگر توانِ پرداختِ تاوانِ حماقتهای مسئولینِ بی کفایت را ندارند…
مسئولی که فرزندانش ماورای مرزهای گرسنگی و بیکاری گریبانگیرِ ملت، به خوشی روزگار میگذراند هرگز نمیتواند درد و رنجِ پدرِ خجالت زدهاز فرزند و خّرد شدنِ غرور در قبالِ همسر را درک نماید. ملت مردی از جنسِِ فولادِ ابدیده میخواهند نه فردی ابکاری شده با طلا!
که نورِ پیرامونش بینایی و بصیرتش را زایل کرده باشد…
امید که مرد اینِ میدان در هر جامه ای از خدمت که بوده ، برای حضور در این صحنهی پُر چالش، به زرهی از عزم و کلاهخودی از عقل ملبس شده و انگاه گام در کارزار نهد.

یادداشت: یعقوب نعمت اللهی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *