تب و تاب احزاب سیاسی استان اردبیل در آستانه انتخابات ۱۴۰۰

تب و تاب احزاب سیاسی استان اردبیل در آستانه انتخابات ۱۴۰۰

به گزارش ایرنا، تا همین روزهای اخیر احزاب و گروههای سیاسی در استان اردبیل تحرک خاصی در زمینه انتخابات و حتی فعالیتهای سیاسی نداشتند اما با نزدیکی به زمان انتخابات و مشخص شدن داوطلبان ریاستجمهوری، فعالان حزبی در استان نیز در حال تکاپو برای فعالیتهای انتخاباتی هستند.
بهگفته مسئولان احزاب اصولگرا، اقدامات غیررسمی در استان اردبیل برای شناسایی نامزدهای شورای اسلامی شهرها انجام شده و تا حدودی چهره نامزدهای مورد حمایت آنها مشخص شده است؛ در اردوگاه احزاب اصلاحطلب نیز اقدامات در این زمینه با حرکتی کند در حال انجام است.
شهرام محمدی ، سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان اردبیل در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: ساختار شورای ائتلاف صرفا انتخاباتی نیست و ماموریتهای مختلفی در حوزه های گوناگون دارد که یک بخش آن مربوط به انتخابات است.
وی افزود: قبل از آغاز ثبتنام، داوطلبان شورای شهر و روستا در شورای ائتلاف مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای انتخابات شورای شهر یک کمیته و کار گروه تخصصی ذیل کمیته سیاسی تشکیل شود در مرحله اول وظیفه اصلی شورای ائتلاف دعوت از چهره ها و افراد برای ثبتنام در انتخابات بود و قبل از ثبتنام هم در تمام شهرستانها همه ثبتنامکنندگان در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گرفتند و از احزاب و گروههای سیاسی شورای ائتلاف خواسته شد هر کدام ۳۳ نفر از بین داوطلبان جهت قرار گرفتن در فهرست اولیه به دبیرخانه شورای ائتلاف معرفی کنند.
محمدی ادامه داد: در مجموع اسامی معرفی شده از سوی جریانهای سیاسی شورای ائتلاف ۵۲ کاندیدا مورد بررسی نهایی قرار گرفت، معیارها و شاخصهای لازم در جلسات کمیته کارگروه تخصصی تدوین شد طوریکه از این ۵۲ نفر کار گروه تخصصی نهایتا بر اساس شاخصها ۳۳ نفر را مورد تایید قرار دادند که در روزهای آینده در جلسه شورای استانی ائتلاف استانی و شورای مرکزی استان بررسی میشود و اگر ۳۳ نفر مورد تایید شدند فهرست اولیه نهایی میشود.
محمدی گفت: ساز و کاری برای انتخاب ۱۱ نفر از بین این ۳۳ نفر در حال تدوین است و در طول ۲ هفته آینده شاهد معرفی لیست ۱۱ نفره شورای شهر اردبیل خواهیم بود.
وی بیان کرد: در ارتباط با انتخابات ریاستجمهوری، شورای ائتلاف همزمان با شورای ائتلاف مرکز و استانها عمل میکند، یکی از اتفاقات بسیار مهمی که از سوی شورای ائتلاف استان عملی میشود دعوت عمومی از آیتالله رئیسی برای انتخابات بود و این کار شورای ائتلاف باعث شد جریان انقلابی از تشتت و پراکندگی نجات یابد هر چند داوطلبان زیادی از اصولگرایان ثبتنام کردند ولی به نظر میرسد آنها در روزهای نهایی به اجماع برسند.
سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان اردبیل ادامه داد: شورای ائتلاف در نظر دارد برای انتخابات ریاستجمهوری، ستاد مستقلی راهاندازی کند و هر ستاد دیگری هم که ایجاد شد مجموعه دوستان شورای ائتلاف در آن ستاد حضور خواهند داشت.
محمدی با بیان اینکه مردم در این دوره از انتخابات مشارکت بهتری را خواهند داشت، افزود:محوری ترین بحث شورای ائتلاف برگزاری انتخابات پرشور است و تلاش خواهیم کرد با برگزاری جلسات ،مناظرهها و نشستها شور انتخاباتی دوچندان شود.
وی افزود:با توجه به شرایط پیش آمده تصورم این است که نقشآفرینی احزاب و گروههای سیاسی در این دوره بیشتر میشود، هر چند بسیاری از تجمعات گذشته در این دوره به دلیل شیوع ویروس کرونا جود نخواهد داشت.
محمدی گفت: به عقیده من احزاب و گروههای سیاسی باید فعالیت منظم ،مستمر و با برنامه داشته باشند و صرفا در ایام انتخابات بعنوان ماشینهای رای جمعکنی عمل نکنند تا در جامعه حضور حداکثری مردم نهادینه شده و مردم به برنامهها رای بدهند.
وی افزود: به نظر من برنامههای کاندیداها توسط احزاب به مردم ارائه شود و افرادی که از همین جریانها معرفی میشوند مورد اعتماد مردم قرار بگیرند، طبیعی است تشکلی که در کنار مردم باشد مورد اعتماد مردم بوده و به کاندیدای آنها هم رای خواهند داد.
دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان اردبیل هم گفت: با توجه به تجربه انتخابات مجلس شورای اسلامی و موفقیت این شورا ، اقبال مردمی به آن در تمام شهرستانها افزایش یافته و این امر نویدبخش نتیجهبخش بودن فعالیت حزبی و توجه به برنامه به جای افراد در انتخابات میباشد.
فخرالدین زاهد بیان کرد: ارزیابیهای اولیه نشان میدهد اکثریت کرسیهای شورای شهر اردبیل متعلق به نامزدهای مورد حمایت شورای ائتلاف خواهد بود.
محمد باقر فلسفی ، رئیس دورهای جبهه اصلاحات استان اردبیل هم در این باره به ایرنا گفت: جبهه اصلاحات استان با حضور رابط نهاد اجماع ساز جبهه اصلاحات کشور تشکیل شده و در اولین جلسه این جبهه که با حضور دبیران احزاب اصلاحطلب عضو شورای هماهنگی اصلاحطلبان استان و رابط نهاد اجماعسازتشکیل شد نخستین رئیس دورهای این جبهه در استان انتخاب شد.
وی افزود: واقعیت این است که ما هنوز در ابتدای کار تشکیلاتی جدید جبهه اصلاحات در استان در قالبی نو هستیم و طبق برنامه درصدد گسترش تشکیلاتی این جبهه در همه شهرستانهای استان بوده و بدین منظور کارهای مقدماتی نیز صورت گرفته است.
فلسفی اظهارکرد: در ارتباط با انتخابات شوراهای اسلامی شهر باید عرض کنم که متاسفانه در سطح شهرستانهای استانچندین نفر از نامزدهای توانمند اصلاحطلب به جهت عدم احراز صلاحیت از گردونه رقابت حذف شدهاند و یا قبل از بررسی صلاحیت ها مجبور به اعلام انصراف شدهاند.
وی گفت: با این حال اساسا وجه مشخصه جریان فکری اصلاحطلبی رویش نیروهای جدید هم راستا با اندیشه توسعهگرا و اصلاحطلب است که در این دوره نیز بعد از بررسیهای صورت گرفته در حد بضاعت از نیروهای نواندیش و توسعهگرا و همفکر موجود در صحنه رونمایی و به نحو مقتضی معرفی خواهند شد.
رئیس دورهای جبهه اصلاحات استان اردبیل بیان کرد: در رابطه با انتخابات ریاستجمهوری هنوز ترکیب کاندیداها مشخص نیست و همگان منتظراعلام نتایج بررسی صلاحیتها میباشند لیکن دو فاز اصلی باقی مانده است که میتواند صحنه انتخابات را تا حد زیادی شفاف نماید.فاز اول بعد از اعلام صلاحیتها توسط شورای محترم نگهبان است و فاز نهایی بعد از مناظرات زنده تلویزیونی میباشد که در حقیقت جمعبندی نهایی صورت میگیرد.
فلسفی ادامه داد:لازم به ذکر است که مردم از دولت اصلاحات خاطرات خوشی چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی دارند و خوشبختانه جریان اصلاحطلبی در این دوره مصمم است تا با نیروهای اصلی اصلاحطلب خود وارد رقابت انتخاباتی شود و مثل همیشه امید به پشتیبانی مردم دارد.
وی افزود: پیرامون شور و حال انتخاباتی و فضای حاکم بر عرصه سیاسی باید گفت که پس از اعلام نظر نهایی شورای محترم نگهبان و با آغاز فعالیتهای کاندیداهای ریاستجمهوری فضای انتخابات بیش از پیش گرمتر میشود طوریکه برنامهها و سیاستهای اعلامی کاندیداها در محافل عمومی و خصوصی و بعضاً خانوادگی مورد مداقه قرار میگیرد و به تبع آن تمایل مردم نیز به مشارکت در انتخابات بیشتر خواهد شد.
رئیس جبهه اصلاحات استان اردبیل درباره نقشآفرینی احزاب در موقعیت خطیر کنونی اذعان کرد که در دوران هشت ساله دولت روحانی انواع کارشکنیها و محدودیتها و فقدان اختیارات و برخی ضعفهای غیر قابلانکار و تحریمهای بینالمللی و شیوع ویروس کرونا مردم عزیز را رنجیدهخاطر کرده و وظیفه نهادهای مدنی احزاب ،کنشگران سیاسی و اهالی رسانه را در تبیین و تحلیل موقعیت کنونی کشور مضاعف نموده است که این مهم میطلبد تا زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم نموده و به معنی واقعی کلمه همه با هم بودن را در انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسلامی تحقق بخشند.
مشارکت بیشتر مردم با فعالتر شدن احزاب
مسئولان ، کارشناسان سیاسی و فعالان حزبی میگویند که نقش احزاب و گروههای سیاسی در همه دوران انتخابات پر رنگ و سرنوشتساز بوده و در این دوره نیز در صورت فعالتر شدن گروههای سیاسی میزان مشارکت مردم در انتخابات افزایش خواهد یافت.
ماریا موسوی ، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل با تاکید بر نقش احزاب در شکلگیری فضای انتخاباتی بیان کرد: احزاب و گروههای سیاسی نقش موثری در انتخابات و افزایش میزان مشارکت مردم دارند.
وی با اشاره به مشارکت مردمی در این استان به نسبت میانگین کشوری یادآور شد: مردم این خطه در انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی میزان مشارکتی بالاتر از میانگین کشوری داشتند.
تیمور حسیننژاد، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در این باره به ایرنا گفت: احزاب نه تنها میتوانند در جریانسازی و تحرک انتخاباتی نقش اساسی ایفا کنند بلکه به عنوان جریان پویا در جامعه دموکراتیک در مقابل مطالبات مردم مسئولیت دارند.
وی افزود: جامعه بدون حزب و حرکتهای سیاسی به جامعه مرده و یخبسته مشابه است، گرچه شرایط حاکم کرونایی در جامعه جلوی بیشتر فعالیتهای محفلی و میتینگهای سیاسی را گرفته، اما عدم تحرک احزاب در شرایط فعلی و اظهارنظر برای انتخابات پیش رو ناشی از وضعیت حاکم اقتصادی و جو سیاسی کشور است.
حسیننژاد بیان کرد: به نظر میرسد احزاب و تشکلهای سیاسی باید در شبکههای اجتماعی و رسانهها دیدگاههای خود را به صورت شفاف اعلام کنند و حتی از عملکرد خود به صورت مستدل و منطقی دفاع نمایند.
وی ادامه داد: احزاب سیاسی در گذشته نقش اساسی برای بالا بردن مشارکت مردم در انتخابات و ایجاد شور و شوق انتخاباتی و سیاسی ایفا میکردند، باید دولتها و شوراهای منتخب به حامیان خود ارزش قائل شوند و شعارهایی که در موسم انتخابات داده بودند از تریبون احزاب و تشکلهای حامی به دلایل تحقق و یا عدم تحقق آن پرداخت کنند،تا جایی که امکان دارد اعتماد از دست رفته مردم را برگردانند، هرچند اینگونه مسائل اراده قوی از سوی تمام ارگانها و نهادهای دولتی و غیردولتی را میطلبد.
عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار با اشاره به شرایط خاص کشور از نظر اقتصاد و تاثیر احتمالی آن بر میزان مشارکت ادامه داد: انتخابات شوراهای شهر و روستا به لحاظ تعدد داوطلبان و طایفهگرایی منطقهای، انتخابات ریاستجمهوری را پوشش میدهد. آنطور که در رسانههای مخالف نظام به مشارکت و قهر حداکثری دامن میزنند نخواهد بود و مشارکت مردم به نامزدها و صلاحیت آنها بستگی دارد.
او درباره مشارکت مردم در انتخابات گفت: اینکه مشارکت مردم در انتخابات پایین آمده است یک امر طبیعی است، در ادوار گذشته نیز اتفاقات رخ داده و دوباره همان مردم به صحنه بازگشته و حماسهها آفریدهاند، فقط باید کاری کرد که مردم اعتمادشان را از نظام و حاکمیت سلب نکنند و این مشارکتها و پایین آمدن حضور مقطعی است.
محمد اشرافی ، قائم مقام دبیر حزب کارگزاران اردبیل هم با اشاره به نقش احزاب در انتخابات گفت: تاکنون نقش احزاب در انتخابات ریاستجمهوری پررنگتر از شورای شهر بوده، که این موضوع نیز به علت تمرکز بیشتر احزاب بر مسائل عمده سیاسی بوده است، اما اکنون احزاب وارد حوزههای برنامهریزی شهری شدهاند و برای مدیریت شهر نیز دارای برنامه میباشند.
وی افزود: احزاب به عنوان گروههای مرجع در جامعه شناخته میشوند و مردم از طریق رسانهها، میتوانند تحلیلها و بیانیههای این احزاب را دریافت کرده و بر اساس آن عمل کنند.
اشرافی با اشاره به تاثیر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها بر میزان مشارکت ادامه داد: با افزایش آگاهی در مردم، احتمال تحریم انتخابات توسط اکثریت کم است و امیدوارم مشارکت خوبی ایجاد شود.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، میان دورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

گزارش: یعقوب شاددل

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *